Om fastigheten

Parkering
Vi har gott om parkeringsplatser att hyra och vi erbjuder plats åt både medlemmar och icke-medlemmar. Klicka här för att komma till fliken om parkering. 

Förråd
Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd som du hittar på Solgatan 28 respektive Solgatan 36. Storlekarna på förråden varierar beroende på lägenhetstorlek.

Inga saker får ställas utanför lägenhetsförråden. Dessa kommer att kastas. Detta blir en kostnad för föreningen som är onödig.

Cykelförråd finner du ute på gården i två fristående hus.

Nyckelkopiering
Vid behov av nyckelkopiering är vi hänvisade till Axlås/Solidlås i Stockholm på Rådmansgatan 54, telefon 08-673 33 33.
De är de enda som har rätten att kopiera nycklar i vårt nyckelsystem. För att kunna kopiera nycklar i vårt nyckelsystem behöver vi kunna styrka att vi får göra det. Bestyrkandet sker genom att medta den senaste utskickade avgiftsavin. 

Sophantering
I kvarteret finns moloker (behållare) som är placerad på gården. Här finner du molok för glas, plast, tidningar, metall och pappersförpackningar. Hushållssopor har tre separata behållare.

För återvinningsavfall betalar föreningen per hämtning medan hushållssopor betalas per kilo. Därför, sortera era sopor väl för bättre ekonomi iför föreningen. Observera att inget får ställas bredvid Molokerna.

Varje medlem ansvarar för att forsla bort sopor och skräp som inte kan slängas i molokerna. Närmaste återvinningsstation där större mängd återvinningsmaterial kan kastas är vid Shellmacken vid Solnavägen. I övrigt och för farligt avfall inklusive elektronikavfall  hänvisas till Återvinningscentralen i Bromma eller Sundbyberg.
 

Besök även Solna stads hemsida för tider om mobila återvinningscentraler i bland annat Hagalund.

Tider då respektive sopmolok töms:

  • Kartong & pappersförpackningar, hämtas torsdagar jämna veckor
  • Plast, hämtas onsdagar varje vecka
  • Metall, returpapper och glas hämtas var 8:e vecka
  • Hushållssopor hämtas torsdagar varje veckaBredband, Kabel-TV och Telefoni
Bostadsrättsföreningen har tecknat fastighetsanslutning gemensamt för alla lägenheter med Open Universe för TV, telefoni och bredband. I månadsavgiften ingår basutbudet för TV (Bredbandsbolaget). Vill du ha extra kanaler tecknar och betalar du det själv. 

Om din TV-box går sönder kontaktar du Bredbandsbolaget och får då en ny i utbyte mot din gamla. Detta görs via deras hemsidan eller via telefonumret 0200-116 500.


Värme, kall- och varmvatten
Varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning av värme och varmvatten. Denna kostnad kommer på avgiften med ett kvartals fördröjning. Detta innebär att om man hushåller med värme och varmvatten så minskar man därmed sin månadskostnad.

För att se din egen förbrukning gå in på minoweb.se. Om du saknar inloggning där, kontakta Minol på kundservice@minol.se för detta.


Elinstallation
Varje lägenhet ansvarar för att teckna ett eget elabonnemang med önskad elleverantör.
Om man som bostadsrättsinnehavare saknar elabonnemang kommer elen så småningom att stängas av av Vattenfall som är nätägare. Alla kostnader för att återställa detta tillfaller bostadsrättsinnehavaraen.


Hemförsäkring
Föreningen är för närvarande försäkrad genom Gjensidige. Respektive bostadsrättsinnehavare ansvarar för att teckna en egen hemförsäkring. Dock så har föreningen tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg, så detta behöver inte tecknas särskilt på respektive hemförsäkring.

Föreningen är försäkrad mot skadedjur genom Anticimex. Har ni problem med skadedjur, kontakta Anticimex på telefonnummer 075 - 245 10 00. Uppge vilken förening ni ringer ifrån och att fastigheten är försäkrad genom Gjensidige. Vid större saneringar som inte ingår i försäkringen ska ni kontakt med styrelsen.


Köksfläkt
Kolfiltren till köksfläkten bör bytas en gång var fjärde månad. Nya filter kan beställas från Skellefteå Hushållsservice på telefonnummer 0910-108 07 eller besök hemsidan. Beställning kan även ske från IKEAs kundservice på telefonnummer 0775-700 500.


Värmeaggregat
Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att justera värmen i sin lägenhet på FTX-aggregatet (värmeaggregatet). Hur man justerar värmen (s.k Börvärde) framgår av manualen.

Under sommartid bör man sänka värmen till en temperatur under utetemperatur, lämpligtvis 15-16 grader, då kommer ingen tillsatsvärme att tillföras och värmedebitering uteblir.
Behörighetskod för att kunna ändra i menysystemet är 9812

Har ni problem med inställningar av värme eller ventilation så kan ni läsa i manualen nedan eller i den pärm som Ikano har lämnat i lägenheten. Alternativt kan ni kontakta REC Indovent AB: http://www.recvent.se/kontakta-oss/

Filtren till FTX-aggregatet bör bytas en gång per år för bästa funktion och komfort. Det kan beställas från REC Indovent på 031-67 55 00 eller på hemsidan. Filtermodellerna som ska beställas är Q120101 (frånluft) och Q120100 (Tilluft). Om ni saknar en egen manual kan filen "Manual Värmeaggregat" laddas ner nedan.