Välkommen till bostadsrättsföreningen Braxen

Brf Braxen ramar in en grönskande gård som är helt bilfri. Alla lägenheter har balkong eller egen uteplats, bra planlösning och många fönster som ger härligt ljusinsläpp. Några av de stora öppna balkongerna vetter mot den soliga innegården med västerläge och eftermiddagssol. Hagalundsparken är en naturlig träffpunkt för många solnabor, unga som gamla. I parken finns en pulkabacke, parklek och plaskdamm. Här anordnas även julmarknad och sommarfester. Ett stenkast bort ligger Solna Centrum med 120 butiker, caféer och restauranger. Inom gångavstånd finns även Mall of Scandinavia och Friends Arena. 

 Nyheter

2014 > 10

Inbrott

Styrelsen vill informera att då det förekommer inbrott i området så är det av största vikt att ALLTID se till att alla portar är stängda ordentligt. Att aldrig lämna portarna öppna eller uppställda ens för en kort stund och förstås inte släppa in obehöriga. Tänk också på att inte lämna cyklar olåsta eller annat obevakat på gården. Vi rekommenderar också att alltid ha sin ytterdörr låst även om man bara ska vara borta en kort stund.


DNA-märkning

Måndagen den 20 oktober kommer de boende att kunna DNA-märka sina värdefulla föremål. Se inbjudan som ligger på hemsidan.

 
Värmedebiteringen

I månadsavgiften ingår värme till en förbrukning för att hålla ungefär 20 grader i lägenheten. Denna ungefärliga kostnad för värmen är beräknad per kvadratmeter.  Om man förbrukar mer får man betala den överskjutande delen vilket kommer med utskicket på månasavgiften från Frubo.


Sophantering

Det är viktigt att vi alla sopsorterar rätt. Se dokumentet som finns på hemsidan som heter Sophantering (Vett och Etikett – Sopor) Där finns information om vad som gäller sophanteringen här i vår förening, exempelvis att man under INGA omständigheter får lämna sopor bredvid molokarna eller i andra utrymmen. I dokumentet finns information om  närmaste Återvinningscentraler där  man kan lämna grovsopor men vi vill ännu en gång framförallt informera om att kartonger, glas, tidningar m.m. lämnas vid återvinningsstation vid Shell, 3 minuters promenad från din port. Om man har grovsopor som man kan bära, eller farligt avfall (ex. gammal färg) lämnar man det enklast på Solna Plan, Solna Centrum, i kommunens Miljöbil som finns där alla helgfria torsdagar mellan 17:00-18:30.


Månadsavgiften

Månadsavgiften är framtagen för att täcka alla kostnader kring boendet som ex. städning av trapphus, skötsel av gården, sophantering, uppvärmning av gemensamma utrymmen m.m. men det finns ingen exakt uträknad summa på vad varje del i måndasavgiften ska gå till. Det finns alltså inga öronmärkta summor som ska gå till en specifik utgift.  Allt som inte ryms inom den avgiften, exempelvis om vi måste under längre sikt tömma våra sopmolokar oftare för att medlemmar inte slänger i rätt molok eller anlita företag som forslar bort grovsopor som blivit slängt i våra gemensamma utrymmen eller att vi inte får våra garageplatser uthyrda så kommer det att belasta vår gemensamma ekonomi och i slutändan höja vår månadsavgift. Däremot om det blir pengar över på det som månadsavgifterna tillsammans ska täcka, ex. om snöröjningen blev billigare ett år för att det inte snöade så mycket eller vi kan minska på kostnaden för sophämtningen för att de boende är duktiga på att sopsortera, så kommer dessa pengar att bidra till att exempelvis amortera av på lån vilket på lång sikt kommer att sänka våra månadsavgifter.

Det är vår förhoppning att vi alla i vår förening ska känna ett kollektivt ansvar och bidra till skötseln av våra bostäder och gemensamma utrymmen i både stort som smått. Och framförallt att vi känner en glädje och gemenskap att bo just här.


Knytkalas

Gårdsfesten blev en uppskattad aktivitet och eftersom det fanns önskemål att ha fler likanade sammankomster bjuder vi in till knytkalas den 23 november för vår förening. Mer info kommer senare men save the date redan nu i era almanackor.


Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Mejl: styrelsen@brfbraxen.se

Dukan också ladda ner brevet här

Läs hela inlägget »

2014-10-09

Boende i Brf Braxen välkomnas till DNA-märkning

Som ett steg i föreningens arbete med Grannsamverkan och skapandet av en säker bostadsrättsförening erbjuder Styrelsen ett tillfälle för DNA-märkning av Era personliga värdesaker. I samband med det kommer föreningen även att sätta upp dekaler i entréerna om Grannsamverkan och att vi boende använder märk-DNA. Allt för att intresserade tjyvar ska välja bort våra hus.

När, var, hur?

Måndag den 20 oktober kommer representanter från Styrelsen tillsammans med föreningens kontaktperson för Grannsamverkan, Christoffer Bohman, att finnas tillgängliga:
-       för boende på Solgatan 22-28 klockan 19.00-19.30 i entrén på Solgatan 28.
-       för boende på Solgatan 32-36 klockan 19.30-20.00 i entrén på Solgatan 36.

Det går bra att ta med sig Era värdesaker till samlingsplatsen och det kommer också ges möjlighet att DMA-märka föremålet uppe i lägenheten.

Föreningen bjuder på märkning av 2-3 värdesaker per hushåll.

 
Vad är DNA-märkning?

 Märk-DNA är en vätska som köps via Stöldskyddsföreningen som används för att märka ut dyra föremål i hemmet eller förrådet (dyra saker avråds alltid från att förvaras i källaren). Vätskan, som är osynlig, går inte att ta bort men syns däremot med UV- ljus. Med denna vätska på går inte dessa föremål att lösa in på en pantbank.

En del av Lidingö som tidigare varit hårt utsatta för inbrott blev helt av med dem då de började skylta med att märk-DNA användes av de boende.

Mer information?

För mer information om föreningens arbete med Grannsamverkan och hur vi arbetar med att göra Brf Braxen till en säker bostadsrättsförening hänvisar vi tidigare utskick som också ligger här på hemsidan.
 

Vänliga häslningar
Styrelsen
Mejl: styrelsen@brfbraxen.se

Du kan även ladda ner texten här

Läs hela inlägget »

Information för medlemmar

Vill du läsa om värmeaggregatet (filter ska bytas två gånger per år), nyckelkopiering, sophantering m.m.

Här hittar du även stadgar, årsredovisningar och stämmoprotokoll.
 

Parkering

Önskar du hyra en parkeringsplats i garaget? Det finns både platser för bil och motorcykel.  

Pris för medlem är 850 kr/månad
Pris för icke medlemar är 950 kr/månad  .
 

loading...