Välkommen till bostadsrättsföreningen Braxen

Brf Braxen ramar in en grönskande gård som är helt bilfri. Alla lägenheter har balkong eller egen uteplats, bra planlösning och många fönster som ger härligt ljusinsläpp. Några av de stora öppna balkongerna vetter mot den soliga innegården med västerläge och eftermiddagssol. Hagalundsparken är en naturlig träffpunkt för många solnabor, unga som gamla. I parken finns en pulkabacke, parklek och plaskdamm. Här anordnas även julmarknad och sommarfester. Ett stenkast bort ligger Solna Centrum med 120 butiker, caféer och restauranger. Inom gångavstånd finns även Mall of Scandinavia och Friends Arena. 

 Nyheter

2020

Papper och kartonger
Det blir alltid extra papper och kartonger under julhelgen. Tänk på att trycka ihop kartonger ordentligt samt att inte ställa saker som inte får plats på marken. Är det fullt finns en återvinningsstation med containers för papper och kartonger vid Blomgatan mot Solnavägen.  Eller så åker man till en Återvinningscentral (se Sörabs hemsida https://www.sorab.se/hushall/) alternativt spar man kartongerna hemma tills moloken är tömd.
Insamling av Julgranar  9-10 januari
Precis som tidigare år organiserar Solna Stad insamling av granar. Den 9-10 januari kan man  lämna sin barrande vän på den obemannade uppsamlingsplatsen på Solna plan. Alla granar som samlas flisas sönder och blir därefter fjärrvärme.

Fler återvinningstips i juletid finns på:
https://wden beww.solna.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/atervinning-i-juletid

En riktigt God Jul och Gott Nytt År till alla medlemmar! 
önskar styrelsen

Läs hela inlägget »

Hej,
Det blev ca 20 cyklar som flyttades till garaget för förvaring i tre månader, därefter forslas de bort.  
Är det någon som vet med sig att de inte märkt sin cykel och att den inte längre finns kvar i cykel förrådet, skriv en mall till styrelsen, så ordnar vi så att cykeln kommer tillbaka.

Det går INTE att E-maila eller svara till denna adress, om ni vill kontakta styrelsen hänvisar vi er till styrelsens E-mail: styrelsenbraxen@googlegroups.com 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Brf Braxen.

Läs hela inlägget »

Hej,
Information finns även på anslagstavlorna i trapphuset. Texten nedan är en kopia av just det.   
Vänliga hälsningar Styrelsen.
------------------------------------------------
Ragn-Sells AB har fått i uppdrag av BRF Braxen att utföra stamrensning i fastigheten.
Stamrensning kommer att ske mån-fre V50. Exakt datum kommer meddelas nästa
vecka. Arbetet pågår mellan 07:45 och 17:00.
Vi behöver tillträde till lägenheten då köks, badrum samt wc-avlopp skall rensas. Vi arbetar medvetet med att utföra våra tjänster på ett Coronasäkert sätt och vi förväntar oss att ni också tänker på Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Vi är måna om vår personals och våra kunders hälsa!

Det är av stor vikt att komma in i er lägenhet på aviserad tid eftersom vi spolar stammarna med högtryck och går i bestämd ordning, nedifrån och uppåt. Då tidsåtgången i varje lägenhet inte kan sägas exakt, går det inte
att komma på någon bestämd tidpunkt mellan de två angivna klockslagen.
Om Ni inte har möjlighet att öppna själv, se då till att lämna en uppmärkt nyckel till representanten från styrelsen vid kl.07:30 på morgonen då arbetet är planerat att ske i just er trappuppgång. Alternativt kan Ni be en granne att öppna åt Er.

Var vänlig plocka ur under diskbänken och lägg gärna dit några gamla tidningar samt plocka undan eventuella mattor från ytterdörren och kök. Se till att brunnar är lätt åtkomliga då Ragn Sells AB inte monterar bort eventuella badkarsfronter eller dylikt.
Om möjligt, stäng in eventuella husdjur i ett separat rum, skriv ett meddelande på ytterdörren om vi skall släppa ut dem när vi är klara.
Vår personal bär alltid arbetskläder med Ragn-Sells logotyper samt ID-06 id-kort synligt och ska kunna visa upp det på begäran.
Vänligen släpp inte in någon i din bostad som inte uppfyller beskrivningen.
Hjälp till att ställa upp så att arbetet flyter på utan hinder.
Tack på förhand!
Frågor besvaras mellan 07:00-15:00 på telefon 010-723 50 50
eller maila till FAVA.st...@ragnsells.com
Ragn Sells AB

Läs hela inlägget »

Takinspektion 9 november.
För er kännedom kommer en inspektion av våra tak att genomföras, så vet ni varför det rör sig folk på taket. 

Trapphusen
På förkommande anledning får inte något förvaras i trapphusen så som sopor eller andra produkter pga säkerheten vid eventuellt en brand.

Glöm inte märka era cyklar senast i morgon den 1 nov. Därefter kommer omärkta cyklar och andra ägodelar som inte hör till cykelförråden  att omhändertas i 3 månader, 
använd styrelsens mail styrelsenbraxen@googlegroups.com så återfås de som har omhändertagits.

Det går inte att E-maila eller svara till denna adress, om ni vill kontakta styrelsen hänvisar vi er till styrelsens E-mail: 
styrelsenbraxen@googlegroups.com 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Brf Braxen.

Läs hela inlägget »

Alla lampor utbytta. 
I alla gemensamma utrymmen har alla lampor bytts till LED lampor. Det rör sig omkring 230 lampor. Även sensorer har installerats exempelvis som i våra trapphus. 

Kod doserna i trapphus 32-36.
Kommer att bytas ut tillfälligt tills ett nytt kodsystem kommer på plats. Arbetet med att byta ut har just börjat och tar tid, då är detta en preliminär lösning på problemet med doserna i trapphuset 32-36

Cykel och Barnvagns förrådet är till för cyklar och barnvagnar. All annan utrustning måste plockas bort och förvaras i sitt eget förråd. 
Glöm inte märka upp er cyklar i förrådet och även ute,

Efterlysning
Finns det någon medlem som har kunskap om laddboxar för El-bilar? Kontakta gärna Styrelsen.

Nyhetsbrev och information gällande Brf Braxen skickas från denna mailadress.

Det går INTE att E-maila eller svara till denna adress, om ni vill kontakta styrelsen hänvisar vi er till styrelsens E-mail: 
styrelsenbraxen@googlegroups.com 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen
Brf Braxen

Läs hela inlägget »

Extra infobrev 6

Kod 9812
Det har inkommit frågor vilken kod som ska användas efter att ventilationskontrollen utfördes i våras. Koden är 9812 och vad som är möjligt att ändra med koden är värme, av- och påstängning och driftläge på ventilationen. 
Att man kan ändra ventilationens driftläge innebär inte att man kan ändra börvärden och dyl, grundinställningarna är låsta. Det är endast tekniker som har access till att ändra.   

Märkning av cyklar utomhus
Märk även era cyklar som finns utomhus i cykelställena, senast den 1 nov.
I förrådet ska hyllorna flyttas ned så att barncyklar kan förhoppningsvis lättare hanteras och lite mer utrymme och plats ges för de större cyklarna.

Nyhetsbrev och information gällande Brf Braxen skickas från denna mailadress.

Om ni vill kontakta styrelsen hänvisar vi er till styrelsens E-mail: 
styrelsenbraxen@googlegroups.com 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Brf Braxen.

Läs hela inlägget »

Nyhets Info 09-2020

Cykelinventering 28 september – 31 oktober.
Det kommer att genomföras en cykelinventering och städning av cykelförråden.
Varje cykel märks upp med namn och lägenhetsnummer. En låda kommer att finnas med
tagg och buntband i varje cykelförråd från 28 sep till 1 nov. Städningen kommer att ske
måndag den 2 nov.
Cyklar som inte är uppmärkta kommer att tas bort och förvaras i tre månader. Om någon av
era cyklar är bland de omärkta skriv en mail till styrelsen, så återlämnas cykeln.

Cykelstölder
Det har framkommit att det är en period av mycket cykelstölder i området, se till att ha
ordentligt lås alternativt ställ in cyklarna i våra cykelförråd.

Tillägg i Trivselreglerna
Vid inoljning av altanens staket får endast ofärgad olja användas.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll genfördes under maj juni.
Alla lägenheter har genomgått en besiktning av ventilationen i fastigheten och
besiktningsmannen har gett oss godkänt.
Parkeringsfickor
Respektera att det endast är för av och pålastning som gäller på parkeringsfickor framför
husen.

Läs hela inlägget »

Bråten i källarutrymmena
Styrelsen vill påminna att det inte är tillåtet att lämna saker i gångarna vid källarförråden. Framförallt utgör allt extra material en brandfara men blir också en extrautgift för föreningen då Styrelsen beställer bortforsling.
 
Felanmälan och frågor
HSB är vår förvaltare och det är dit ni alltid ska vända er med frågor, felanmälan eller om ni vill ansöka om något. Besök också först vår hemsida http://www.brfbraxen.se/ där all information finns samlad. Ni kan även gå in på HSBs hemsida  www.hsb.se/Stockholm För kontaktinformation och där kan ni även hitta era avier under ”Mina sidor”. Ni loggar in med bank-id.

På vår hemsida finns information vad som gäller vid en eventuell andrahandsuthyrning. Observera att även tillfällig uthyrning som exempelvis via Airbnb  måste godkännas av Styrelsen. Ansökan skickar ni till HSB.

Det finns även information hur man får tillstånd för att sätta upp markis vilket ni hittar i trivselreglerna (under rubriken ”Föreningen”) Notera att installationen ska utföras av behörig fackman och att man inte får sätta upp markis utan godkännande. Ansökan skickar ni till HSB.
 
Grill
Styrelsen har köpt in en kolgrill till föreningen som står vid bouleplanen. Det är fritt fram för alla medlemmar att nyttja den.
 

Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt skön sommar!


Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Läs hela inlägget »

Byte av portkod
Byte av portkod kommer att ske och den nya koden hittar ni mejlet som är skickat till alla medlemmar. Om man glömt koden kan man alltid komma in med sin dörrnyckel.

Tänk på att inte sprida den till obehöriga och att alltid se till att portarna går i lås. Tänk även på detta när det gäller förråden, både cykelförråden och källarförråden.

Bästa hälsningar
Styrelsen Brf Braxen
 

Läs hela inlägget »

Viktig info för port 22,26 och 28 till tisdag 9 juni

OVK-justeringar
Vid OVK så missades några justeringar i trapphus 22, 26 och 28 vilket innebär att de behöver komma in i lägenheterna igen. Detta kommer att ske tisdagen den 9 juni enligt följande schema.

8.00-10.00 Port 22
10.00-12.30 Port 26
12.30-14.30 Port 28
 
De börjar högst upp i huset och jobbar nedåt. 
OBS! Tiderna är preliminära och kan diffa på någon halvtimme.
 
Om man inte kan vara hemma kan man ge nyckel i port 22 kl. 7.45-8.00 samma dag
 
Vid eventuella frågor kring detta mejla milla@dqventilation.se

Bästa hälsningar
Styrelsen Brf Braxen

Läs hela inlägget »

Hissar
Några av hissarna har vid flera tillfällen stått stilla och jouren har blivit inkallad. Det har visat sig att om man bryter fotocellerna (som ser till att stänga dörrarna) väldigt snabbt, fort och ofta i följd för att hålla dörrarna öppna kan huvudsäkringen gå och vi behöver tillkalla jour för att åtgärda detta. Vi ber våra medlemmar att inte bryta fotocellerna på detta vis då jourutryckningen kostar stora summor. Dessutom är hissen nödvändig för medlemmar som inte kan ta trapporna och av denna anledning är det ännu viktigare att vi alla hjälps åt så att vi får så lite störningar som möjligt med våra hissar.


Städning av garaget
Den 28:e maj kommer garaget att städas samtidigt som belysningen kommer att åtgärdas. Det är viktigt att alla bilarna utryms under denna dag. Lappar om detta kommer också att anslås i garaget.


Information om obetalda avier från HSB
För januari-mars i år är det fler medlemmar än vanligt som är sena med betalningen av avgiften till föreningen. Styrelsen påminner om att vi sedan den 1 januari bytt till HSB som ekonomisk förvaltare. Det betyder bland annat att du som tidigare haft autogiro via SBC aktivt behöver betala dina avier från HSB och därefter registrera nytt autogiro via din bank.
För kvartal 1, hade HSB:s leverantör Kivra problem med avierna vilket medföljde att det inte gick att betala via deras tjänst, utan att medlemmar har behövt betala avierna manuellt via deras bank. Anslutna medlemmar ska ha fått information via tjänsten Kivra.
Påminnelser på obetalda avier och eventuella inkassokrav går ut i dagarna från HSB och Alektum.
Medlemmar som i dag har obetalda avier, kan genom att logga in på Mitt HSB  www.hsb.se/stockholm  med BankId, hitta sina avier samt se sin egen betalstatus. 
Vid frågor eller önskan av avikopior utskickade till sig, är medlemmar välkomna att kontakta HSB´s Kund och Medlemsservice på 010-442 11 00 eller på service.stockholm@hsb.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Braxen

Läs hela inlägget »

I maj kommer DQ Ventilation AB att utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i vår förening. Ventilationssystemet kommer även att rengöras och luftflödena mätas för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. Arbetet sker på uppdrag av styrelsen och HSB Stockholm.

Tidsplan

Måndag 18/5 Solgatan 22 & 26
Tisdag 19/5 Solgatan 28
Onsdag 20/5 Solgatan 32
Måndag 25/5 Solgatan 34
Tisdag 26/5 Solgatan 36
  • Om du/ni inte har möjlighet att vara hemma kan du lämna en extranyckel till DQ Ventilation i din port kl. 07.45-8.00 samma dag som arbetet utförs (mån 18/5 gäller port 22). Märk nyckeln med lägenhetsnumret följt av två 0:r, t e x 72100. Vi returnerar nyckeln genom brevinkastet efter avslutat arbete.
  • Flytta/ta ned eventuella inredningsdetaljer som hindrar åtkomligheten till ventilationen. Det behöver vara ”rent” cirka 1 meter runt ventilerna.
  • Notera att de gör två besök i din/er lägenhet under samma dag, först för att rengöra och sedan för att mäta luftflödena. De påbörjar arbetet högst upp i fastigheten och jobbar sig nedåt.
  • Säkerställa att ventilationsfilterna i din/er lägenhet är bytta innan deras besök. Om du/ni vill att de byter filter kostar det 390 kr inklusive moms (ej ROT-berättigat). Mejla en beställning till dem senast den 11/5 på adressen nedan. Vill du/ni byta filter själva går det bra att beställa filter från exempelvis ventilation.se. Filtren heter ”Filterset REC Termovex RT 400S-EC Eko” artikelnummer 2929.

Medarbetare från DQ Ventilation bär identitetskort, så kallade ID06, med namn och bild. Vid eventuella frågor kontakta Milla Qviberg på 0708 35 66 37 vardagar mellan kl. 8.00-16.00 alternativt milla@dqventilation.se.

Läs hela inlägget »

Save the date, Årsstämma
Årsstämman kommer att ske den 19:e maj så boka redan in detta datum i era kalendrar. Kallelse kommer senare.
 
Motioner till årsstämman
Till årsstämman kan medlemmar inkomma med motioner och dessa ska inkomma till styrelsen senast 20 april. Motioner inkomna efter detta datum kommer inte att beaktas till årets stämma.
En motion ska vara väl strukturerad och innehålla Bakgrund till motionen, Motiv/Fördelar till motionen samt förslag till Genomförande.
Motioner kan lämnas i Styrelsens brevinkast på Solgatan 32 eller via mejl styrelsenbraxen@googlegroups.com
 
Matåtervinning
Föreningen kommer att börja med matåtervinning men i nuläget har Styrelsen inga fler detaljer utan återkommer så fort vi vet mer vad gäller datum när detta kommer att börja samt praktiska detaljer.
 
Garageplats
Styrelsen påminner om att Solna Kommun nu har stängt den stora parkeringen som ligger vid Solnavägen p.g.a att tunnelbanebygget startar. Vi har fortfarande platser kvar i vårt garage, men i dagsläget har vi också ett relativt högt söktryck av personer utanför föreningen. Dock vill vi i detta läge i första hand erbjuda våra medlemmar platser och skulle därför vilja tipsa om att vill man ha en plats bör man så snart som möjligt maila: styrelsenbraxen@googlegroups.com.
 
Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Läs hela inlägget »

Barnvagnsförråden städas
Barnvagnsförråden kommer att städas den 3 februari och Styrelsen vill påminna om att enbart barnvagnar ska förvaras där. Det som inte är barnvagnar kommer att tas om hand i 3 månader och sedan att slängas. Självklart kan man få tillbaka det man saknar om man hör av sig till styrelsen innan de 3 månaderna har gått.
 
Portkoden
Portkoden byts den 3 februari. Se separat mejl angående koden.
 
Radonmätningen
Radonmätningen är klar och värdena godkända. Om man har en puck kvar hemma kan man höra av sig till Styrelsen så hämtas den.


Fönstren i trapphusen
Vädringsfönsterna högst upp i trapphusen är endast avsedda för vädring under kortare tid, upp till 60 min. Står fönsterna öppna under längre tid blir det kallt i trapphusen och föreningens energikostnader ökar. Tänk på att ansvara för att stänga fönstret om ni öppnat det.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Information för medlemmar

Vill du läsa om värmeaggregatet (filter ska bytas två gånger per år), nyckelkopiering, sophantering m.m.

Här hittar du även stadgar, årsredovisningar och stämmoprotokoll.
 

Parkering

Önskar du hyra en parkeringsplats i garaget? Det finns både platser för bil och motorcykel.  

Pris för medlem är 850 kr/månad
Pris för icke medlemar är 950 kr/månad  .
 

loading...