Andrahandsuthyrning

Meningen är att den som äger sin bostadsrätt också ska bo i densamma. Föreningen godkänner exempelvis inte medlemmar som köper i spekulation eller i avsikt att hyra ut till annan person. Styrelsen behöver veta vem som bor i lägenheten.

Det finns dock anledningar till varför det för en medlem kan bli aktuellt att hyra ut i andra hand. Det skulle kunna vara studier eller arbete på annan ort, flytta ihop på prov och säkert andra orsaker som vi tar ställning till när ansökan inkommer. Styrelsen nekar inte om det finns beaktansvärda skäl och vi beviljar uthyrning under 1 år. Sedan görs prövningen på nytt.

Tänk på att andrahandsuthyrning regleras på många sätt. Från lagstiftarnas sida tillåts du inte att sätta vilket pris du vill utan måste hålla dig till de riktvärden (lägre godtas säkert) som anges hos hyresnämnden. Du måste även betala skatt för inkomster du får genom andrahandsuthyrning. Styrelsen kräver att få ett namn på personen som hyr lägenheten. Vi accepterar därför inte att den hyrs ut som övernattningslägenhet till företag. Styrelsen ska också ha möjlighet att godkänna eller avvisa en hyresgäst.

Kom ihåg att det är du som uthyrare som är ansvarig för vad din hyresgäst gör. Betalar din andrahandshyresgäst inte hyran/avin, så är det ändå du som får en anmärkning. Vid störning är det du som får en anmärkning, och så vidare. Så välj hyresgäst med gott omdöme. 
Bryter någon reglerna för uthyrning i andra hand har föreningen rätt att förverka bostadsrätten. 

Önskar du ansöka om att hyra ut din bostad i andrahand så skickar du din ansökan till HSB, service.stockholm@hsb.se. HSB kommer att begära in relevanta intyg för din ansökan.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse med 10 procent av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas avgiften efter antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Efter godkänd andrahandsupplåtelse debiteras föreningens avgift för hela perioden till medlem på nästkommande avi från HSB. Avgiften betalas inte tillbaka om andrahandsupplåtelsen upphör tidigare än vad som angetts i ansökan.

Skötselråd, monteringanvisningar och manualer

Ny i föreningen

Varmt välkommen till Brf Braxen! Vi hoppas du ska trivas här lika bra som vi som bor här nu. Här har vi samlat information för dig som är nyinflyttad. 
 

 Trivselregler

Reglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende och vår egen trivsel. Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.
 

Att bo i bostadsrätt

Många brukar säga att de har köpt en bostadsrättslägenhet. Sanningen är den att man inte köper själva lägenheten, utan bostadsrätten. Det handlar om rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, under förutsättning att man följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler.
 

Infobrev