Parkering

Vi har gott om parkeringsplatser att hyra och vi erbjuder plats åt både medlemmar och icke-medlemmar. Föreningen är delägare i ett garage tillsammans med grannföreningen Brf Rudan och Solna stad. Brf Braxen förfogar över 89 bilplatser, varav 40 med motorvärmaruttag, samt 4 MC-platser.

Hyra av garageplats sker genom att kontakta styrelsen på styrelsenbraxen@googlegroups.com. Du kommer först att skriva på ett avtal, sen får du ett parkeringstillstånd och en tagg för att komma in i garaget. Har du sen frågor gällande betalning och avi:er kontaktar du SBC:s kundtjänst (kundtjanst@sbc.se eller telefonnummer 0771-722 722)

P-tillståndet ska under parkering i garaget fästas väl synligt i bilens framruta eller på MC.
För boende i Brf Braxen är kostnaden 850:-/månad. För privatpersoner som inte är medlemmar är kostnaden 950:-/månad. Företag betalar 850:-/månad plus moms. Om motorvärmarplats önskas tillkommer en kostnad om 100:-/månad. MC-platser kostar 400:-/månad. 

Möjlighet till korttidshyra finns. I detta fall kontaktas styrelsen på styrelsenbraxen@googlegroups.com.
Kostnad för korttidshyra är 850:-/månad om man hyr plats 1-3 månader och 300:-/vecka om man hyr plats på veckobasis. Om man på korttidsplatserna önskar motorvärmaruttag tillkommer en kostnad om 100:-/månad eller 30:-/vecka.

Deposition för nyckelbricka och nyckel till motorvärmaruttag tas om 500:- Deposition återfås vid återlämnande av dessa.

Q-park ansvarar för P-övervakning. Kontakta dem på 0771-969000 om felparkeringar sker i garaget.
Garaget underhålls av CEMI. Kontaktytor till garaget fastighetsskötare finns anslaget i garaget.

Ladda ner: