Teknisk förvaltning sköts av HSB

Felanmälan via web: www.hsb.se/stockholm
Tel: 010-442 11 00

Jour: 08-695 00 00
HSBs växel: 010-442 10 00

 

 Ekonomisk förvaltning sköts av SBC

E-post: kundtjanst@sbc.se
Tel: 0771-722 722

Faktureringsadress: 
SBC c/o Braxen (8948)
Box 5
851 02, Sundsvall

 Kontaktvägar till styrelsen                                         

Föreningens organisationsnummer: 769612-4358

E-post: styrelsenbraxen@googlegroups.com

Postadress:
Brf Braxen
Solgatan 32
169 60 Solna