Brf Braxens styrelse
Ordförande 
Christer Bolander
Solgatan 28
Kassör
Damir Pepic
Solgatan 28
Sekreterare
Jerk Högström
Solgatan 32Ordinarie ledamot
(Ansvarig garage & cykelförråd)

Alena Blomberg
Solgatan 36Ordinarie ledamot  
(sophantering & markansvarig)

Ove Andersson
Solgatan 28
Suppleant 
(Webbredaktör) 

Emilia Persson 
Solgatan 22

        Valberedningen

     Revisorer
 
(Sammankallande)

Anders Johansson 
Solgatan 22
 

Stefan Norberg  
Solgatan 28
 

Holger Ronquist 
Solgatan 28
 
Revisor HSB 
BoRevision AB 
(Pontus Stormsköld)