Brf Braxens styrelse
Ordförande 
Christer Bolander
Solgatan 28
Kassör
Damir Pepic
Solgatan 28
Sekreterare
Jerk Högström
Solgatan 32Ordinarie ledamot
(Ansvarig garage & cykelförråd)

Alena Blomberg
Solgatan 36Ordinarie ledamot  
(sophantering & markansvarig)

Ove Andersson
Solgatan 28Suppleant 
(Webbredaktör) 

Emilia Stolth
Solgatan 22

        Valberedningen

     Revisorer(Sammankallande)
Anders Stolth
Solgatan 22
Stefan Norberg  
Solgatan 28Internrevisor
Holger Ronquist 
Solgatan 28BoRevision AB 
Pontus Stormsköld