Brf Braxens styrelse


Ordförande
Jerk Högström
Solgatan 32


Kassör
Damir Pepic
Solgatan 28


Sekreterare
Moni Sohlberg
Solgatan 32


Ledamot
Alena Blomberg
Solgatan 36


Ledamot
Stefan Norberg
Solgatan 28


Suppleant 
Ove Andersson
Solgatan 28


Suppleant 
Anders Stolth
Solgatan 22

        Valberedningen

     Revisorer


Valberedning
Eva Granell
Solgatan 34


Valberedning
Henrik Johansson 
Solgatan 34


Internrevisor
Holger Ronquist 
Solgatan 28


BoRevision AB 
Pontus Stormsköld