Mäklarinfo

På denna sida besvaras de vanligaste frågorna som uppstår vid försäljning och köp av en bostad i föreningen.

För övriga frågor var vänlig och kontakta styrelsen direkt via styrelsen@brfbraxen.se.

Vanliga frågor & svar

Antal lägenheter i föreningen?
83 st.

Är föreningen äkta eller oäkta?
Det är en äkta förening.

Godkänns juridisk person som ägare?
Nej

När byggdes fastigheten?
2012-2013

När förvärvade föreningen fastigheten?
2012

Äger föreningen marken?
Ja

Vad har föreningen för gemensamma utrymmen?
Brf Braxen har två stycken cykelförråd belägna på föreningens gård.

Ingår förråd?
Ja, källarförråd.

Finns det en gemensam tvättstuga?
Nej

Finns det hiss?
Ja

Vem ansvarar för trappstädning?
Föreningen har anlitat en städfirma.

Har föreningen genomfört stambyte?
Nej

Vad har ni för uppvärmning?
Brf Braxen har fjärrvärme som styrs via ett FTX-aggregat i lägenheten. Där kan den boende själv ställa in önskad värme. Varje lägenhet betalar sin egen värmekostnad och ansvarar för filterbyte. 

Har föreningen tillgång till några parkerings- eller garageplatser?
Brf Braxen delar garage med grannföreningen och Solna Stad. Vi förfogar över 89 bilplatser, varav 40 med motorvärmaruttag, samt 4 MC-platser. Bilplats kostar 850 kr/mån (100 kr/mån tillkommer för motorvärmarplats) och MC-plats kostar 400 kr/mån. Det är ingen kö för tillfället.

Vad har ni för TV- och internetanslutning?
Föreningen har Open universe som fiberleverantör. På deras hemsida kan man se vilka bredbands- och TV-leverantörer man kan välja mellan samt vilka hastigheter som erbjuds. Kanalpaket och internet beställer och betalar den boende själv för.

Vad ingår i månadsavgiften?
- Basutbud för TV
- Kallvatten
- Bostadsrättstilläggsförsäkring 
(Värme och varmvatten mäts separat och tillförs avgiftsavin varje kvartal)

Har ni några pågående större renoveringar?
Nej
 
Finns det några beslut om kommande större renoveringar?
Nej

Finns det beslut om någon förändring av månadsavgiften?
Ja, fr.o.m. 1 januari 2024 ökas avgiften med 5%. Under våren 2024 kommer avgiften för varmvattenförbrukning höjas med en för nuvarande obestämd sats. 

Godkänner ni delat ägande? Om ja, vad är lägsta ägarandel?
Ja, normalt godkänns delat ägande alltid vid 50% ägande. I undantagsfall har lägsta andel om 10% godkänts.  

Vem debiteras överlåtelseavgift och pantsättningsavgift och hur mycket är de på?
Köparen debiteras båda. Överlåtelseavgiften är på maximalt 2,5% av ett PBB, ca 1110:-. Pantsättningsavgiten är på 1% av PBB, ca 450:-.

Vart ska medlemskapet skickas?
Medlemskapsansökan ska skickas till HSB som är vår ekonomiska förvaltare.  

Måste man vara HSB-medlem om man är medlem i er förening?
Nej

Vem är föreningens kontaktperson?
E-post: styrelsen@brfbraxen.se

Är det något annat väsentligt som hänt/kommer hända i föreningen?
Nej