Förråd

Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd som du hittar på Solgatan 28 respektive Solgatan 36. Storlekarna på förråden varierar beroende på lägenhetstorlek.

Inga saker får ställas utanför lägenhetsförråden. Dessa kommer att kastas. Detta blir en onödig kostnad för föreningen!

Cykelförråd finner du ute på gården i två fristående hus. Här får endast cyklar ställas. 
 

Värme, kall- och varmvatten

Varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning av värme och varmvatten. Denna kostnad kommer på avgiften med ett kvartals fördröjning. Detta innebär att om man hushåller med värme och varmvatten så minskar man därmed sin månadskostnad.

För att se din egen förbrukning gå in på Brunata.se.
För att logga in sig behöver man ett bankid för verifiering. 
Kundtjänst:
Mån-Tis 09.00-12.00
Onsdagar 09.00-16.00 (Lunchstängt 12.00-13.00)
Tors-Fre 09.00-12.00
+46 40 411 999
Email: kundservice@brunata.se

Bredband, Kabel-TV och Telefoni

Bostadsrättsföreningen har tecknat fastighetsanslutning gemensamt för alla lägenheter med Open Universe för TV, telefoni och bredband. I månadsavgiften ingår basutbudet för TV (Telenor fd.Bredbandsbolaget). Vill du ha extra kanaler tecknar och betalar du det själv. 

Om din TV-box går sönder kontaktar du Telenor fd. Bredbandsbolaget och får då en ny i utbyte mot din gamla. Detta görs via deras hemsida eller via telefonumret
020-222 222.
 

Elabonnemang

Varje lägenhet ansvarar för att teckna ett eget elabonnemang med önskad elleverantör.
Om man som bostadsrättsinnehavare saknar elabonnemang kommer elen så småningom att stängas av av Vattenfall som är nätägare. Alla kostnader för att återställa detta tillfaller bostadsrättsinnehavaraen.

Nyckelkopiering

Vid behov av nyckelkopiering är vi hänvisade till Axlås/Solidlås i Stockholm på Västmannagatan 31, telefon 08-34 08 50​​​​​​​.
De är de enda som har rätten att kopiera nycklar i vårt nyckelsystem. För att kunna kopiera nycklar i vårt nyckelsystem behöver vi kunna styrka att vi får göra det. 

Bestyrkandet sker genom att medta den senaste utskickade avgiftsavin. 

Värmeaggregat

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att justera värmen i sin lägenhet på FTX-aggregatet (värmeaggregatet). Hur man justerar värmen (s.k Börvärde) framgår av manualen.

Under sommartid bör man sänka värmen till en temperatur under utetemperatur, lämpligtvis 15-16 grader, då kommer ingen tillsatsvärme att tillföras och värmedebitering uteblir.
Behörighetskod för att kunna ändra i menysystemet är 9812

Har ni problem med inställningar av värme eller ventilation så felanmäler ni detta till vår drift och fastighetsförvaltare, HSB, enligt rutin under fliken "Felanmälan!

Filtren till FTX-aggregatet ska bytas två gånger per år för bästa funktion och komfort. Det kan beställas från REC Indovent på 031-67 55 00 eller deras hemsida. Filtermodellerna som ska beställas är Q120101 (frånluft) och Q120100 (Tilluft). Om ni saknar en egen manual kan filen "Manual Värmeaggregat" laddas ner nedan.

Köksfläkt

Kolfiltren till köksfläkten bör bytas en gång var fjärde månad.

Beställning kan ske från IKEAs kundservice på telefonnummer 0775-700 500.

Sophantering

I kvarteret finns moloker (behållare) som är placerad på gården. Här finner du molok för glas, plast, tidningar, metall och pappersförpackningar. Hushållssopor har tre separata behållare.

För återvinningsavfall betalar föreningen per hämtning medan hushållssopor betalas per kilo. Därför, sortera era sopor väl för bättre ekonomi för föreningen. Observera att inget får ställas bredvid Molokerna.

Varje medlem ansvarar för att forsla bort sopor och skräp som inte kan slängas i molokerna. Närmaste återvinningsstation där större mängd återvinningsmaterial kan kastas är vid Shellmacken vid Solnavägen. I övrigt och för farligt avfall inklusive elektronikavfall  hänvisas till Återvinningscentralen i Bromma eller Sundbyberg.
 
Besök även Solna stads hemsida för tider om mobila återvinningscentraler i bland annat Hagalund.

Tider då respektive sopmolok töms:

Kartong & pappersförpackningar hämtas torsdagar jämna veckor
Plast hämtas onsdagar varje vecka
Metall, returpapper och glas hämtas var 8:e vecka
Hushållssopor hämtas torsdagar varje vecka

 

Hemförsäkring

Föreningen är för närvarande försäkrad genom Gjensidige. Respektive bostadsrättsinnehavare ansvarar för att teckna en egen hemförsäkring. Dock så har föreningen tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg, så detta behöver inte tecknas särskilt på respektive hemförsäkring.

Föreningen är försäkrad mot skadedjur genom Anticimex. Har ni problem med skadedjur, kontakta Anticimex på telefonnummer 075 - 245 10 00. Uppge vilken förening ni ringer ifrån och att fastigheten är försäkrad genom Gjensidige.