Förråd

Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd som du hittar på Solgatan 28 respektive Solgatan 36. Storlekarna på förråden varierar beroende på lägenhetstorlek.

Inga saker får ställas utanför lägenhetsförråden. Dessa kommer att kastas. Detta blir en onödig kostnad för föreningen!

Cykelförråd finner du ute på gården i två fristående hus. Här får endast cyklar ställas. 

Avgift

Avier betalas varje månad till HSB och hittas genom att logga in på hsb.se. Kostnaden för värme och vatten betalas med avgiften. 

Värme, kall- och varmvatten

Varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning av värme och varmvatten. Denna kostnad kommer på avgiften med ett kvartals fördröjning. Detta innebär att om man hushåller med värme och varmvatten så minskar man därmed sin månadskostnad.

Om du någon gång behöver stänga av vattnet i lägenheten, öppna luckan i badrumstaket med en flat skruvmejsel och vrid alla fyra vreden (se bilden "Huvudkran.jpeg" nedan).

För att se din egen förbrukning gå in på Brunata.se.
Första gången du loggar in behövs en inbjudan från styrelsen. Skicka ett mail till styrelsen så fixar vi det. 

Kundtjänst:
Mån-Fre 09.00-15.00
+46 40 411 999
Email: kundservice@brunata.se

Bredband, Kabel-TV och Telefoni

Bostadsrättsföreningen har tecknat fastighetsanslutning gemensamt för alla lägenheter med Open Universe för TV, telefoni och bredband. 

För att beställa tjänster, klicka här eller gå till openuniverse.se, klicka på "Beställ tjänster", och välj sedan "Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare - Stockholm" för att komma till rätt plattform. Väljs "Stockholm" kommer du till den gamla plattformen där beställningar möts av ett felmeddelande.  

Nyckelkopiering

Vid behov av nyckelkopiering är vi hänvisade till Axlås/Solidlås i Stockholm på Västmannagatan 31, telefon 08-34 08 50​​​​​​​.
De är de enda som har rätten att kopiera nycklar i vårt nyckelsystem. För att kunna kopiera nycklar i vårt nyckelsystem behöver vi kunna styrka att vi får göra det. 

Bestyrkandet sker genom att medta den senaste utskickade avgiftsavin. 

Sophantering

I kvarteret finns moloker (behållare) som är placerade på gården. Här finner du molok för glas, plast, tidningar, metall och pappersförpackningar. Hushållssopor har tre separata behållare.

För återvinningsavfall betalar föreningen per hämtning medan hushållssopor betalas per kilo. Därför, sortera era sopor väl för bättre ekonomi för föreningen. Observera att inget får ställas bredvid Molokerna.

Varje medlem ansvarar för att forsla bort sopor och skräp som inte kan slängas i molokerna. Närmaste återvinningsstation där större mängd återvinningsmaterial kan kastas är vid Solnavägen. I övrigt och för farligt avfall inklusive elektronikavfall  hänvisas till Återvinningscentralen i Bromma eller Sundbyberg.
 
Besök även Solna stads hemsida för tider om mobila återvinningscentraler i bland annat Hagalund.

Tider då respektive sopmolok töms:
Hushållssopor hämtas Torsdagar varje vecka.
Kartong & pappersförpackningar hämtas Tisdagar varannan vecka.
Plast hämtas Tisdagar varannan vecka.
Metall hämtas var 16: vecka.
Tidningar hämtas var 8:e vecka.
Glas hämtas var 12:e vecka.

Värmeaggregat

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att justera värmen i sin lägenhet via reglaget på väggen. 

Om det blir kallt i lägenheten höst/vinter är ett tips att under en kort tid (cirka 1 timme) öka reglaget till högsta möjliga för att snabbt få värmen att komma igång.
 
Om ett fel uppstår ska ni i första hand starta om aggregatet. Det görs genom att slå av och på proppen för aggregatet i proppskåpet (se "Värmeaggregat_propp.pdf" nedan). Fungerar inte det, kontakta styrelsen på styrelsen@brfbraxen.se. Beskriv vad som är problemet med aggregatet. Någon ur styrelsen kan eventuellt undersöka vad som är problemet och om det går att lösa utan kontakt med HSB. I andra hand felanmäler ni detta till vår drift- och fastighetsförvaltare, HSB, enligt rutin under fliken Felanmälan.

Filtren till FTX-aggregatet bör bytas två gånger per år för bästa funktion och komfort. Föreningen byter filter en gång per år, men byt gärna själva en gång också. De kan beställas från REC Indovent på 031-67 55 00 eller deras hemsida, men kolla gärna andra leverantörer också. Filtermodellerna som ska beställas är Q120101 (frånluft) och Q120100 (Tilluft). Om ni saknar en egen manual kan filen "Manual Värmeaggregat" laddas ner nedan.
 
Det är viktigt att känna till att FTX-aggregaten inte ingår i det som räknas till lägenheten, vilket framgår § 32 i föreningens stadgar. Eftersom FTX-aggregaten tillhör föreningen ska underhåll och reparationer också bekostas av föreningen. Tänk därför på att inte själva kontakta en reparatör vid eventuella fel.

Hemförsäkring

Föreningen är för närvarande försäkrad genom Gjensidige. Respektive bostadsrättsinnehavare ansvarar för att teckna en egen hemförsäkring. Dock har föreningen tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg, så detta behöver inte tecknas särskilt på respektive hemförsäkring.

Föreningen är försäkrad mot skadedjur genom Anticimex. Har ni problem med skadedjur, kontakta Anticimex på telefonnummer 075 - 245 10 00. Uppge vilken förening ni ringer ifrån och att fastigheten är försäkrad genom Gjensidige.

Köksfläkt

Kolfiltren till köksfläkten bör bytas en gång var fjärde månad.

Beställning kan ske från IKEAs kundservice på telefonnummer 0775-700 500.

Elabonnemang

Varje lägenhet ansvarar för att teckna ett eget elabonnemang med önskad elleverantör.
Om man som bostadsrättsinnehavare saknar elabonnemang kommer elen så småningom att stängas av Vattenfall som är nätägare. Alla kostnader för att återställa detta tillfaller bostadsrättsinnehavaraen.