Infobrev 1-2014

Extra föreningsstämma 2014-02-20

Vid den extra föreningsstämman omvaldes bildarstyrelsen intill kommande ordinarie föreningsstämma.

På mötet valdes Holger Ronquist, Solgatan 28, till förtroendevald revisor.

Linnea Lindgren, Solgatan 22, Hans Ahlin, Solgatan 36, Moni Sohlberg, Solgatan 32, Elias Engedashet, Solgatan 34 och Tanja Djordjevic, Solgatan 34, godkändes av stämman att adjungeras till styrelsen. Detta innebär att dessa kommer att fungera som en skuggstyrelse och tar hand om och förbereder alla boendefrågor inför varje styrelsemöte.

Till valberedning valdes Ulf Svenér, Solgatan 34, Maria Högberg, Solgatan 22, Henrik Johansson, Solgatan 34,  och Linda Junker, Solgatan 34, med Maria Högberg som sammankallande.Ordinarie föreningsstämma 2014

Ordinarie föreningsstämma 2014 är onsdag den 18 juni kl 18. Kallelse och övriga handlingar kommer att skickas ut senast två veckor i förväg.

Motioner till ordinarie föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 maj och skickas till Lars-Göran Ek hos IKANO, e-postadress lars-goran.ek@ikano.se.Avgifter

Styrelsen har beslutat höja månadsavgiften (inkl månadsavgiften för uppvärmning och varmvatten) med två procentenheter fr o m 2014-04-01.Källargolven

Enligt information från IKANO kommer arbetena med källargolven inklusive återflytt att vara klara i slutet av juni 2014.

En manual för ersättningsanspråk med anledning av störningar från arbetena med källargolven håller på att tas fram och kommer att finnas på hemsidan så snart den är klar.

Styrelsen och adjungerade har påmint IKANO om löftet att platschefen Pierre Tambour veckovis ska sätta upp information i entréerna om arbetena. Informationen kommer också att finnas på föreningens hemsida.Hemsida

Vår förening har en bra hemsida där all matnyttig information finns. Exempelvis bruksanvisningar, stadgar, trivselregler, protokoll m.m. Gå gärna in regelbundet för att se om någon ny information lagts upp. Hemsidans adress är www.brfbraxen.se Adjungerade tar över ansvaret för hemsidan från och med 2014-05-04. Hemsidan kommer att skötas av Moni Sohlberg.Hälsningar från

Styrelsen och adjungerade  

Du kan även ladda ner och skriva ut Infobrevet här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter