Infobrev 2-2017 Ang styrelsen

Till samtliga inom brf Braxen
 

Inför kommande årsstämma den 7 Maj 2017 ställs vi inför en utmaning som ovillkorligen måste lösas. Situationen är att nästan hela styrelsen har valt att avgå av varierande skäl som vi måste acceptera.

Vi står därför inför en situation där vi alla gemensamt måste bidra till att lösa denna uppgift. Att tillsammans finna medlemmar som har viljan och kompetensen inom de områden vi har ansvar för.

Till vår hjälp har vi tidigare knutit upp olika leverantörer som har till uppgift att vara styrelsen behjälplig i frågor som kan uppstå, och det är av stor vikt att vi även fortsättningsvis kan bemöta dessa på ett i alla avseenden professionellt sätt.

Vi har som exempel sett hur IKANO Bygg vid upprepade tillfällen, själva eller på grund av styrelsens påpekande upptäckt fel och brister, vilka krävt omfattande ingrepp i och kring vårt område. För att klara av fortsatta kontakter med och mot IKANO och övriga leverantörer vid behov, krävs en ekonomisk och byggnadsteknisk kompetens.

Löser vi inte frågan kring styrelsens sammansättning innan årsmötet måste en utom-stående styrelse kontaktas och då blir kostnaden för föreningen avsevärt mycket högre än den ersättning mötet tidigare har beslutat om.  En kostnad som kan komma att innebära en avgiftshöjning. 

Vi befinner oss med andra ord i ett läge där vi i valberedningen på största allvar vädjar till er medlemmar att själva räcka upp handen om ni vet med er att ni har kunskap inom något område. 

Valberedningen har redan nu påbörjat sitt sökande efter nya styrelsemedlemmar och vi skulle uppskatta om ni visade er vänlighet och tog er lite tid när vi kontaktar er alla för en vidare diskussion kring ovanstående frågor.

Väsentligt är att alla blivande styrelsemedlemmar tillhör brf Braxen.    
Vi kommer även att söka suppleanter som är intresserade att efter en mandatperiod gå upp och ta en ordinarie styrelsepost.

Ansvariga inom valberedningen är:
Björn Törnqvist mobil: 070 – 733 58 29
Christer Bolander mobil: 070 – 428 47 00

Ladda ner detta infobrev

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter