Infobrev 5-2017

OVK-besiktning
Vi har nu fått resultatet från besiktningen av ventilationen i fastigheten och besiktningsmannen har gett oss godkänt. Vissa lägenheter har dock fått anmärkning på att de har lite för högt eller lite för lågt luftflöde, dessa kommer att få ett separat mail inom kort. Rekommendation från besiktningsmannen är att har man 1 eller 2 rum och kök så räcker det med att ha inställningen av driftläget på låg på FTX-aggregatet. Har man 3 rum och kök eller fler så bör inställningen vara på normal (eller auto). Manual för aggregatet finns här: http://www.brfbraxen.se/sk%C3%B6tselanvisningar-9337169. Under rubriken ”Ladda ner” finns en länk som heter ”Manual värmeaggregat.pdf”.
Filtren till FTX-aggregatet ska bytas minst en gång per år. Dessa går att beställa härifrån: http://www.recvent.se/filterbestallning/.
Vi vill också passa på att påminna om att även kolfiltren till köksfiltren bör bytas, helst var fjärde månad. Nya filter kan beställas från Skellefteå Hushållsservice på telefonnummer 0910-108 07 eller besök deras hemsida, http://hushallsservice.jetshop.se/. Beställning kan även ske från IKEAs kundservice på telefonnummer 0775-700 500.


Försenade avi:er för månadsavgiften
Företaget som mäter vår värme- och varmvattenförbrukning, Minol, har varit sena med att skicka in fakturor till HSB vilket föranlett att utskick av våra avgiftsavier försenats. Dessa ska dock snart skickas ut till er. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Var uppmärksamma så att ni inte glömmer att betala in den när den väl kommer.

Stämmoprotokoll
Nu finns protokollet från årsstämman den 7:e maj uppe på hemsidan, http://www.brfbraxen.se/om-bostadsr%C3%A4ttsf%C3%B6reningen-9337149. Det kan vara bra för er som inte var på stämman att läsa det så att ni vet vad det beslutades om.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter