Infobrev 10-2015

Ett förtydligande inför garantibesiktningen

Som boende MÅSTE man vara hemma vid besiktningen. Kan man inte vara hemma MÅSTE man se till att någon annan kan vara med ex. granne. Har man inte kunnat ordna det MÅSTE man ta kontakt med styrelsen (styrelsenbraxen@googlegroups.com)

Om inte besiktningsmännen kommer in i lägenheten och kan göra besiktningen är besiktningstillfället förbrukat. Det innebär att man som medlem själv får stå för eventuella reparationer som annars hade gått via tvåårsgarantin och det är extra viktigt att man även inspekterar sina balkonger (ex. rostgenomslag på plåtar, fasaden  m.m.) då sådana fel i förläggningen drabbar hela föreningen.

Schema för besiktningen

2015-06-29 07:30 
Solgatan 26 
Lgh:
711
712
721
osv.
743
751
11:00 Lunch
12:00
752
753
Solgatan 24
Lgh:
831
832
833
osv.
852
853

2015-06-30 07:30  (08:00 Mark)
Solgatan 22  
Lgh:
931
932
933
osv.
962
963
11:00 Lunch
12:00
Solgatan 34  
Lgh:
1011
1012
1021
osv.
1051
1052
1053

2015-07-01 07:30
Solgatan 32
Lgh:
1111
1112
1123
osv.
1143
1151
11:00 Lunch
12:00
1152
1153
1161
1162
1163
Solgatan 30
1211
1212
1221
osv.
1242
1243

2015-07-02 07:30
1251
1252
1253
1261
1262
1263
ca: 09:30 Trapphus

2015-07-03 08:00 Dagis
Allänna utrymmen
11:00 Lunch
12:00 Allmänna utrymmen
13:00 Tak och fasader
Slutmöte

 

Stämman

Den 16 juni hölls stämma i Skyttehoolmsskolans matsal. Protokoll från stämman kommer snart att finnas på hemsidan.

Ny styrelse och valberedning

En ny styrelse valdes på stämman där enbart en av de från förra styrelsen blir kvar i den nya styrelsen. Den nya styrelsen består av Moni Sohlberg, Solgatan 32, Katja Razavi, Solgatan 32, Henrik Vidin, Solgatan 28, Alexander Littorin, Solgatan 22, Damir Pepic, Solgatan 22.

Som suppleanter valdes Linda Törnqvist, Solgatan 22.

Holger Ronquist valdes till förtroendevald revisor.

Till valberedningen valdes Christer Bolander (lgh 753), Björn Törnqvist (lgh 112 ), och Alissa Fatehi (lgh 961 ) med Björn Törnqvist som sammankallande.

Den nya styrelsen tackar den gamla styrelsen för deras insats under det gångna året och tackar medlemmarna för deras förtroendet att få representera medlemmarna och förvalta föreningen och dess intressen fram till nästa ordinarie stämma. 


Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Du kan även ladda ner infobrevet här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter