Nyhetsbrev 31 oktober

Takinspektion 9 november.
För er kännedom kommer en inspektion av våra tak att genomföras, så vet ni varför det rör sig folk på taket. 

Trapphusen
På förkommande anledning får inte något förvaras i trapphusen så som sopor eller andra produkter pga säkerheten vid eventuellt en brand.

Glöm inte märka era cyklar senast i morgon den 1 nov. Därefter kommer omärkta cyklar och andra ägodelar som inte hör till cykelförråden  att omhändertas i 3 månader, 
använd styrelsens mail styrelsenbraxen@googlegroups.com så återfås de som har omhändertagits.

Det går inte att E-maila eller svara till denna adress, om ni vill kontakta styrelsen hänvisar vi er till styrelsens E-mail: 
styrelsenbraxen@googlegroups.com 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Brf Braxen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter