Infobrev 4-2014

Viktig information angående avskrivningar

Via länken nedan (som också ligger på hemsidan www.brfbraxen.se under ”Nyheter”) kan ni hitta information från IKANO angående den aktuella debatten om avskrivningar där IKANO gör bedömningen att månadsavgiften inte kommer att påverkas. Styrelsen har även tagit del av information från HSB med motsvarande innehåll och vid styrelsemötet den 13/5 gjorde styrelsen och adjungerade inte någon annan bedömning.

http://www.ikanobostad.se/nyhetsrum/Aktuellt/Angaende-avskrivningar-for-bostadsrattsforeningar/

 

Arbetet med källargolven

Arbetet med källargolven beräknas vara helt avslutade den sista juni 2014. Dock kommer en del efterarbeten kvarstå som att återställa fastigheten från småskador som uppstått vid arbetet. Etableringen (de tillfälliga byggnaderna vid parken) kommer att vara kvar en tid då IKANO kommer att göra iordning entréerna både vid Brf Braxen och Brf Rudan.

 

Skadeståndskrav på grund av källararbetet

Styrelsen har bestämt att inte göra någon generell mall för skadeståndskrav. Styrelsen uppmanar de medlemmar som vill framföra skadeståndskrav att komma in med konkreta skadeståndskrav (Alltså inte enbart skriva vilka problem som arbetet har orsakat er utan även vilket skadeståndskrav ni har.) så kommer styrelsen att ta upp detta med IKANO för att se om det finns någon möjlighet att få någon ersättning. Skadeståndskraven måste komma till styrelsen SENAST 26 maj 2014.

 

Stämma

Information om att stämman kommer att hållas den 18 juni 2014 kl.18:00 har getts till alla medlemmar och vi hoppas på en stor uppslutning då det är viktigt att närvara på stämman. Det är det tillfälle ni kan träffa andra medlemmar, har möjlighet att göra er röst hörd och att ställa frågor till styrelsen direkt. På mötet kommer även styrelsen som tar över efter bildarstyrelsen att väljas.

Plats för stämman kommer att meddelas senare men se till att redan nu boka in kvällen!

Hälsningar från
Styrelsen och adjungerade   

​Du kan även ladda ner brevet här  

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter