Infobrev 9-2015

Garantibesiktning

Styrelsen har nu fått datum för garantibesiktning. För lägenheter kommer den att ske 29 juni – 2 juli. Nedan ser ni aktuell dag för just Er lägenhet. Besiktningarna startar i varje trapphus nerifrån i den vänstra lägenheten på varje våningsplan. Tyvärr går det inte att ge mer specifik tid för respektive lägenhet då det är många lägenheter som ska besiktas och man kan inte i förväg veta hur lång tid varje besiktning kommer att ta.

Bostadsrättsinnehavaren ska vara med på besiktningen som kommer att ske under en hänvisad dag.
Om man som bostadsrättsinnehavare inte kan vara med på besiktningen ger man sin nyckel i första hand till en granne som kan vara med på besiktningen istället. Den ifyllda lappen med anmärkningar ni som boende tidigare har fått utdelad läggs väl synlig i hallen så att den lätt hittas av besiktningsmannen, bifogas även i det här infobrevet.

Hittar man inte någon granne som kan hjälpa till tar man kontakt med styrelsen för att hitta en lösning.

Snittiden för föreningens lägenheter är 15 minuter men varierar självklart beroende på lägenheternas storlek.

Respektive lägenhetsnummer återfinns att läsa på karmen till lägenhetsdörrarna.
 
2015-06-29 07:30 
Solgatan 26 
Lgh:
711
712
721
722
723
731
732
733
741
742
743
751
11:00 Lunch
12:00
752
753
Solgatan 24
Lgh:
831
832
833
841
842
843
851
852
853

2015-06-30 07:30  (08:00 Mark)
Solgatan 22  
Lgh:
931
932
933
941
942
943
951
952
953
961
962
963
11:00 Lunch
12:00
Solgatan 34  
Lgh:
1011
1012
1021
1022
1023
1031
1032
1033
1041
1042
1043
1051
1052
1053

2015-07-01 07:30
Solgatan 32
Lgh:
1111
1112
1123
1122
1123
1131
1132
1133
1141
1142
1143
1151
11:00 Lunch
12:00
1152
1153
1161
1162
1163
Solgatan 30
1211
1212
1221
1222
1231
1232
1233
1241
1242
1243

2015-07-02 07:30
1251
1252
1253
1261
1262
1263
ca: 09:30 Trapphus

2015-07-03 08:00 Dagis
Allänna utrymmen
11:00 Lunch
12:00 Allmänna utrymmen
13:00 Tak och fasader
Slutmöte


Vid frågor kontaktas styrelsen på styrelsen@brfbraxen.se alternativt i föreningens brevlåda på Solgatan 32.

Här kan du ladda ner infobrevet

Du kan även ladda ner besiktningslappen här
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter