Infobrev 6-2020

Nyhets Info 09-2020

Cykelinventering 28 september – 31 oktober.
Det kommer att genomföras en cykelinventering och städning av cykelförråden.
Varje cykel märks upp med namn och lägenhetsnummer. En låda kommer att finnas med
tagg och buntband i varje cykelförråd från 28 sep till 1 nov. Städningen kommer att ske
måndag den 2 nov.
Cyklar som inte är uppmärkta kommer att tas bort och förvaras i tre månader. Om någon av
era cyklar är bland de omärkta skriv en mail till styrelsen, så återlämnas cykeln.

Cykelstölder
Det har framkommit att det är en period av mycket cykelstölder i området, se till att ha
ordentligt lås alternativt ställ in cyklarna i våra cykelförråd.

Tillägg i Trivselreglerna
Vid inoljning av altanens staket får endast ofärgad olja användas.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll genfördes under maj juni.
Alla lägenheter har genomgått en besiktning av ventilationen i fastigheten och
besiktningsmannen har gett oss godkänt.
Parkeringsfickor
Respektera att det endast är för av och pålastning som gäller på parkeringsfickor framför
husen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter