Infobrev 4-2017 Nya styrelsen

Vid årsstämman den 7:e maj valdes nya styrelseledamöter och på ett konstituerande styrelsemöte den 11:e maj fördelades följande poster och ansvarsområden bland dem:

Linda Törnqvist: Ordförande 
Alexander Falck: Kassör 
Henrik Ljunggren: Sekreterare (webbredaktör
Christer Bolander: Ledamot (fastighetsfrågor)
Alena Blomberg: Ledamot (garage- och markansvarig
Owe Andersson Suppleant (sophantering och källare
Henrik Carlborg: Suppleant (avtalsgranskning)

Tveka inte att fråga oss ifall det är något ni undrar över. Skicka då ett mail till styrelsenbraxen@googlegroups.com så återkommer vi inom kort.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter