Infobrev 5-2015

Motion till Föreningsstämma

Styrelsen påminner även i detta infobrev att föreningsstämman kommer att ske i Hagalundsparkens Fritidslokaler till den 1 juni 18:00. Kallelse kommer att skickas ut tidigast 4 veckor innan och senast 2 veckor före. Till föreningsstämman kan medlemmar inkomma med motioner och dessa ska inkomma till styrelsen SENAST 15 april. Motioner inkomna efter detta datum kommer inte att beaktas till årets stämma.

En motion ska vara väl strukturerad och innehålla Bakgrund till motionen, Motiv/Fördelar till motionen samt förslag till Genomförande.

Motioner kan lämnas i Styrelsens brevinkast på Solgatan 32 eller via mejl styrelsen@brfbraxen.se.

 
Sophantering

Föreningen har problem med att medlemmar ställer sopor på marken intill föreningens moloker när dessa är fulla. Styrelsen vill återigen påpeka att det inte är tillåtet att göra detta av flera skäl. Vi vill ha en städad miljö och framförallt en miljö som inte lockar till sig skadedjur. Information finns på anslagstavlorna och på nätet var man kan slänga sopor om molokerna är fulla.

Föreningen har även problem med att medlemmar lämnar kvar möbler m.m. i källarutrymmen. Dessa kostar att forslas bort och drabbar i slutändan alla medlemmar som får vara med och betala alla extrakostnader.

Styrelsen vädjar till alla att visa respekt för våra gemensamma regler och att ta ett gemensamt ansvar för vår gemensamma miljö för allas trevnad.
 

Sopning av gatorna

Sopning av Solgatan är preliminärt planerad till den 9:e april. Då kommer Cemi och sopar gatan men de kommer inte att sopa våra trottoarer. Man får gärna hjälpa till och ta några tag med sopkvastarna som finns i varje trappuppgång innan den 9:e april så att vi får en vårfin utemiljö.


Vänliga hälsningar från

Styrelsen Brf Braxen

Infobrevet kan även laddas ner här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter