Infobrev 5-2014

Stämman

Den 18 juni hade vi stämma och tyvärr var inte så många närvarande vilket säkert har mycket att göra med att den hölls så sent inpå semestrarna men det var ändå många som aktivt valde att inte delta. Det är viktigt för förreningen att vi alla blir engagerade och aktiva så att vi får en stark förening. Stämman är då man som medlem har möjlighet att träffa styrelsen, kunna ställa frågor och påverka beslut som rör ens eget boende. Vi hoppas självklart på en större uppslutning nästa år.

Protokoll från stämman kommer att finnas på hemsidan så småningom.


Ny styrelse

En ny styrelse valdes på stämman som nu tar över ansvaret efter bildarstyrelsen. Styrelsen består av Linnea Lindgren, Solgatan 22, Moni Sohlberg, Solgatan 32, Tanja Djordjevic, Solgatan 34, Eva Granell, Solgatan 34 och Hans Ahlin, Solgatan 36.

Som suppleanter valdes Carl Lindstrand, Solgatan 22 och P-O Burström, Solgatan 36.

Holger Ronquist valdes till förtroendevald revisor.


Arbete med entretaken

På stämman informerades om att arbete med renovering av entretaken kommer att påbörjas under vecka 28 då ett väderskydd ska monteras över varje entretak för att man sen ska kunna byta det material som behöver bytas på entretaken. Arbetet med entretaken kommer att fortgå inpå hösten vilket innebär att arbetsplatsetableringen vid Solgatan 36 kommer att finnas kvar ett tag till. I dagsläget räknar man med fram till och med sista september.


Källarabetena

Arbetet med källaren är i princip avslutat. Det återstå bara några justeringar av småskador som uppstått under arbetet samt hur källaren ska övervakas framöver.  

Ersättningsanspråken är lämnade till IKANO och den nya styrelsen kommer att fortsätta med diskussioner kring detta med IKANO


Förråden

I princip är så gott som alla förråden återställda. Det är av största vikt att alla ser till att lämna en luftspalt på 2-3 cm mot ytterväggarna för att förhindra att svartmögel uppstår. Det är oerhört viktigt att alla respekterar detta så att vi slipper problem med detta i framtiden.
 

Tvätt av yttre balkongglas

Utifrån motionen om smutsiga balkongglas på grund av källararbetena har IKANO tagit på sig att putsa samtliga yttre balkongglas. Detta arbete kommer att göras under vecka 26 och 27 med hjälp av Skylift (Bli därför inte förvånade om det helt plötsligt dyker upp någon utanför er balkong..)


Inbrott m.m.

På stämman gavs tips om vad man kan göra för att minimera risken för inbrott och mer information kommer att ges under hösten. I detta sammanhang måste poängteras att det är väldigt viktigt att man alltid ser till att alla ytterdörrar och dörrar till förråd går igen ordentligt efter sig, speciellt om inte dörrarna går igen själva.


Krångel med TV-sändningar

En boende har tidigare hört av sig till styrelsen då det har varit mycket problem med bredbandsuppkopplingen med störningar på tv-sändningarna. Vid undersökning visade det sig att problemet inte ligger hos OpenNet utan hos de enskilda leverantörerna. Som konsument ska vi föra dialog med den leverantör som vi slutit avtal med. Sen är det leverantören som i sin tur ska gå vidare till sin leverantör, i detta fall OpenNet. Däremot ska vi som konsumenter aldrig acceptera att leverantören skyller på OpenNet, det är deras sak att föra den dialogen och att få ordning på detta. Kan inte vår leverantör leverera det vi betalar för så ska de ersätta oss eller se till att det fungerar. Hur de sen bär sig åt är inte vår sak. 

Det bästa vi kan göra i detta läge är att hela tiden ringa våra leverantörer när det inte fungerar. För och ju mer vi hör av oss till leverantören desto större chans att komma till rätta med problemen.  


Parkering

Som vi informerat om tidigare behöver föreningen få sina parkeringsplatser uthyrda då tomma parkeringsplatser blir en stor kostnad för föreningen. Styrelsen sänker därför månadshyran för en parkeringsplats under 6 månader för att höja intresset. Priset sänks till 700 kr/ månad utan el, 800 kr med el och 400 kr för motortscykelplats. Solna stad kommer sannolikt att höja sina parkeringsavgifter under hösten och då kommer styrelsen ta ett nytt beslut på nivån av våra parkeringsplatser.


Gårdsfest

En gårdsfest är inplanerad till den 31 augusti. Skriv in i almanackan redan nu så återkommer vi efter semestern med info om vad vi kommer att göra.


Semesterläge

Under semestermånaderna kommer det vara begränsad möjlighet för styrelsen att svara på mejl och brev men vår ambition är självklart att alla ska få svar så fort som möjligt.


Tack!

De adjungerade tackar bildarstyrelsen för det ovärderliga sammarbete och hjälp som vi haft under våren och vi tackar våra medlemmar för det förtroende vi fått att nu axla hela styrelseansvaret. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att ta tillvara på allas våra intressen i föreningen. Hör gärna av er om ni har tankar och funderingar eller vill komma med tips och råd eller bara hjälpa till med något. Vi ser framemot det kommande året!

Hälsningar från

Styrelsen Brf Braxen

Du kan ladda ner infobrevet här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter