Infobrev 4-2018

Årsmöte 
Föreningens årsmöte kommer att vara den söndagen den 6 maj kl 15 i Hagalundsparkens café. En kallelse kommer att komma ut senare. Har ni förslag på ändringar och förbättringar eller något annat ni vill ska tas upp på stämman så är ni välkomna att lämna in motioner. Dessa kan ni maila till styrelsen. Att medverka på stämman är det bästa sättet att påverka vad som händer i föreningen så vi uppmanar alla som har möjlighet att komma. 

Kvarstående åtgärder sen tvåårsbesiktningen 
Har ni några problem i lägenheten som inte har fixats sen tvåårsbesiktningen? Vi kommer snart att skicka ut ett formulär där ni kan skriva ner era problem så ska de förhoppningsvis åtgärdas innan femårsbesiktningen. 

Blockerade sopmoloklar 
Vi ber er medlemmar vara extra uppmärksamma på var ni parkerar nu när snön döljer parkeringsrutorna på Solgatan. För någon vecka sedan blockerades samtliga sopmoloklar vid gatan av felparkerade bilar, vilket gör att bilarna som ska tömma moloklarna inte kommer åt att göra det. Detta medför extra kostnader för föreningen eftersom att vi behöver beställa extratömningar. 

Ny kartongmolok 
En av moloklarna för hushållssopor har ändrats till att vara för kartonger istället. Nu har vi alltså kartongåtervinning vid båda återvinningsstationerna. Vik ihop kartongerna innan ni slänger dem så får det plats mer i behållaren. Vi vill också påminna om att inte slänga för stora kartonger i våra moloker eftersom att det tar mycket plats. Släng dem istället vid kartongåtervinningen vid Shell-pumpen på Västra vägen. 

Överfulla barnvagnsförråd 
Vi vill återigen påminna de som inte använder sina barnvagnar att avlägsna dem från barnvagnsförråden. Förråden är överfulla och alla som behöver kan därmed inte nyttja utrymmet. Det är inte heller tillåtet att förvara annat än barnvagnar i förråden (t.ex. pulkor, sparkcyklar m.m.)

Mvh styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter