Återvinning i Juletid

Papper och kartonger
Det blir alltid extra papper och kartonger under julhelgen. Tänk på att trycka ihop kartonger ordentligt samt att inte ställa saker som inte får plats på marken. Är det fullt finns en återvinningsstation med containers för papper och kartonger vid Blomgatan mot Solnavägen.  Eller så åker man till en Återvinningscentral (se Sörabs hemsida https://www.sorab.se/hushall/) alternativt spar man kartongerna hemma tills moloken är tömd.
Insamling av Julgranar  9-10 januari
Precis som tidigare år organiserar Solna Stad insamling av granar. Den 9-10 januari kan man  lämna sin barrande vän på den obemannade uppsamlingsplatsen på Solna plan. Alla granar som samlas flisas sönder och blir därefter fjärrvärme.

Fler återvinningstips i juletid finns på:
https://wden beww.solna.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/atervinning-i-juletid

En riktigt God Jul och Gott Nytt År till alla medlemmar! 
önskar styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter