Extra Infobrev 6

Extra infobrev 6

Kod 9812
Det har inkommit frågor vilken kod som ska användas efter att ventilationskontrollen utfördes i våras. Koden är 9812 och vad som är möjligt att ändra med koden är värme, av- och påstängning och driftläge på ventilationen. 
Att man kan ändra ventilationens driftläge innebär inte att man kan ändra börvärden och dyl, grundinställningarna är låsta. Det är endast tekniker som har access till att ändra.   

Märkning av cyklar utomhus
Märk även era cyklar som finns utomhus i cykelställena, senast den 1 nov.
I förrådet ska hyllorna flyttas ned så att barncyklar kan förhoppningsvis lättare hanteras och lite mer utrymme och plats ges för de större cyklarna.

Nyhetsbrev och information gällande Brf Braxen skickas från denna mailadress.

Om ni vill kontakta styrelsen hänvisar vi er till styrelsens E-mail: 
styrelsenbraxen@googlegroups.com 

Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Brf Braxen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter