Infobrev 3-2019

Radonmätning
Radonmätning kommer att göras under vintern och ”radonpuckar” kommer att placeras i samtliga bottenlägenheter samt några lägenheter högre upp i huskropparna. Radonmätning ska göras med jämna mellanrum och mätningen pågår i 3 månader under vinterhalvåret. Efter detta skickas sedan puckarna till Solna Stad som analyseras dessa.
 
Laddstolpar
Styrelsen utreder möjligheten av installation av laddstolpar i garaget och vill veta om det finns intresse för att ha tillgång till en sådan. Mejla intresse till styrelsenbraxen@googlegroups.com
 
Nya styrelseledamöter
Några i styrelsen har uppgett att de inte kommer att ställa upp för omval, bland annat kommer nuvarande ordförande att flytta till en annan bostadsrättsförening. Medlemmar som redan nu är intresserad av styrelsearbete kan anmäla sitt intresse antingen till valberedning.brfbraxen@gmail.com eller direkt till styrelsemejlen styrelsenbraxen@googlegroups.com
 
Av – och pålastningsplatser utanför huskropparna.
Vid våra hus finns några av- och pålastningsplatser. Styrelsen vill påminna alla att på dessa får man stå 10 min när man behöver lasta ur och i något i sin bil. Behöver man parkera längre tid ska bilarna parkeras på avsedda parkeringsplatser som finns bland annat på Blomgatan.
 
Vår gård
Styrelsen jobbar med att ta fram offerter för att förbättra gården och förhoppningsvis kommer några saker att påbörjas under nästa år. Mer info kommer längre fram.
 
Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter