Infobrev 4-2016 Rensning av cykelrum

Rensning av cykelrum

Det är dags att se över våra cykelrum och rensa ut cyklar som inte används. För att skapa plats och underlätta parkering kommer en cykelröjning ske i samtliga cykelrum.

Styrelsen kommer vecka 26 märka upp samtliga cyklar med en lapp på pakethållaren (eller motsvarande). Om du vill ha kvar Din cykel tar du bort lappen från Din cykel senast
30 september.

De cyklar vars lapp inte tagits bort kommer att samlas ihop och förvaras till och med den
9 januari då de kommer transporteras bort.
 
 
Vänliga hälsningar från
 
Styrelsen Brf Braxen


Styrelsenbraxen@googlegroups.com
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter