Infobrev 6-2015

Garaget

Garantiarbeten i bottenplan av garaget kommer att genomföras under en vecka med start den 1 juni. Det beräknas vara klart efter 5 arbetsdagar. Alla bilar på bottenplan måste vara utrymda den 1 juni och det kommer att vara begränsad framkomlighet under arbetets gång. Enligt Tony Fjällström på IKANO kommer man att kunna hämta och lämna sin bil före 7:30 på morgonen och efter 16:00 på eftermiddagen. Under dagen mellan dessa klockslag kan man inte komma in i garaget.

Om man vill stå på gatan under denna vecka kan man ordna med en tillfällig boendeparkering och gör detta i receptionen i Solna Stads Stadshus.


Garantibesiktning

Styrelsen har ännu inte fått något datum för när den tvååriga besiktningen kommer att äga rum men meddelar så fort den vet. Varje boende har fått en blankett som man ska fylla i innan besiktningen om man har några anmärkningar. Denna blankett kan även laddas ner från nätet.

En medlem från föreningen måste vara med under besiktningen. Om den boende inte själv kan vara med ska denne ordna med att någon annan från föreningen, förslagsvis en granne, får nyckeln till lägenheten och kan vara med på besiktningen istället för den boende.


Inbrott i cykelförråd

Det kom till styrelsen kännedom att det varit ett inbrottsförsök i ett av cykelförråden. Vid närmare undersökning visar det sig mer troligt att någon med tillgång till nyckel tagit sig in i ett av förråden och plockat bort låskolven från insidan. Det är väldigt tråkigt när föreningen får onödiga utgifter som ka täckas av medlemmarnas årsavgift. Alla medlemmar uppmanas att ta ett kollektivt ansvar för allt vad gäller vår gemensamma miljö och ekonomi.

 
Antalet TV-apparater

För att kunna ha mer än en tv-apparat i lägenheten måste lägenhetsinnehavaren uppgradera sitt box-abonnemang utöver basutbudet som föreningen står för. Den boende beställer själva och betalar för denna uppgradering.


Byte av tekniska förvaltningen

Föreningen byter teknisk förvaltning fr.o.m. 1 maj och anslag kommer att sättas upp vid anslagstavlorna med ny kontaktinformation för felanmälan.

Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Infobrevet kan även laddas ner här
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter