Infobrev 6-2014

Inbrott

Styrelsen vill informera att då det förekommer inbrott i området så är det av största vikt att ALLTID se till att alla portar är stängda ordentligt. Att aldrig lämna portarna öppna eller uppställda ens för en kort stund och förstås inte släppa in obehöriga. Tänk också på att inte lämna cyklar olåsta eller annat obevakat på gården. Vi rekommenderar också att alltid ha sin ytterdörr låst även om man bara ska vara borta en kort stund.


DNA-märkning

Måndagen den 20 oktober kommer de boende att kunna DNA-märka sina värdefulla föremål. Se inbjudan som ligger på hemsidan.

 
Värmedebiteringen

I månadsavgiften ingår värme till en förbrukning för att hålla ungefär 20 grader i lägenheten. Denna ungefärliga kostnad för värmen är beräknad per kvadratmeter.  Om man förbrukar mer får man betala den överskjutande delen vilket kommer med utskicket på månasavgiften från Frubo.


Sophantering

Det är viktigt att vi alla sopsorterar rätt. Se dokumentet som finns på hemsidan som heter Sophantering (Vett och Etikett – Sopor) Där finns information om vad som gäller sophanteringen här i vår förening, exempelvis att man under INGA omständigheter får lämna sopor bredvid molokarna eller i andra utrymmen. I dokumentet finns information om  närmaste Återvinningscentraler där  man kan lämna grovsopor men vi vill ännu en gång framförallt informera om att kartonger, glas, tidningar m.m. lämnas vid återvinningsstation vid Shell, 3 minuters promenad från din port. Om man har grovsopor som man kan bära, eller farligt avfall (ex. gammal färg) lämnar man det enklast på Solna Plan, Solna Centrum, i kommunens Miljöbil som finns där alla helgfria torsdagar mellan 17:00-18:30.


Månadsavgiften

Månadsavgiften är framtagen för att täcka alla kostnader kring boendet som ex. städning av trapphus, skötsel av gården, sophantering, uppvärmning av gemensamma utrymmen m.m. men det finns ingen exakt uträknad summa på vad varje del i måndasavgiften ska gå till. Det finns alltså inga öronmärkta summor som ska gå till en specifik utgift.  Allt som inte ryms inom den avgiften, exempelvis om vi måste under längre sikt tömma våra sopmolokar oftare för att medlemmar inte slänger i rätt molok eller anlita företag som forslar bort grovsopor som blivit slängt i våra gemensamma utrymmen eller att vi inte får våra garageplatser uthyrda så kommer det att belasta vår gemensamma ekonomi och i slutändan höja vår månadsavgift. Däremot om det blir pengar över på det som månadsavgifterna tillsammans ska täcka, ex. om snöröjningen blev billigare ett år för att det inte snöade så mycket eller vi kan minska på kostnaden för sophämtningen för att de boende är duktiga på att sopsortera, så kommer dessa pengar att bidra till att exempelvis amortera av på lån vilket på lång sikt kommer att sänka våra månadsavgifter.

Det är vår förhoppning att vi alla i vår förening ska känna ett kollektivt ansvar och bidra till skötseln av våra bostäder och gemensamma utrymmen i både stort som smått. Och framförallt att vi känner en glädje och gemenskap att bo just här.


Knytkalas

Gårdsfesten blev en uppskattad aktivitet och eftersom det fanns önskemål att ha fler likanade sammankomster bjuder vi in till knytkalas den 23 november för vår förening. Mer info kommer senare men save the date redan nu i era almanackor.


Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Mejl: styrelsen@brfbraxen.se

Dukan också ladda ner brevet här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter