Nyhetsbrev- Maj

Årsstämma 
På årsmötet valdes en styrelse som efter ett konstituerande möte har följande poster tilldelats:

Cecilia Eriksson, ordförande / kassör
Margareta Holmberg, sekreterare / kassör
Christoffer Malmström, ledamot
Lottie Rydén, ledamot
André Jansson, ledamot
Eva Granell, suppleant
Urban Holmberg, suppleant / valberedningen
Alena Blomberg, valberedningen
 
Bänkar och ett bord
Tanken var att dessa skulle målas om denna vår. Målar firman som antog utmaningen med alla bänkar kan i dagsläget inte utföra arbetet. Bänkarna kräver en hel del omvårdnad och som innebär lite mer än att måla om bänkarna. Nu finns det en preliminär planering gjord till nästa vår. 

Förråd Solgatan 28 och 36
Tidigare i veckan har information skickas ut om  vattenskador i förrådet både i  trapphus 28 och 36. Skadorna är mer omfattande i numer 28, reparationerna kommer att fortsätta en längre tid. I trapphus 36 är skadorna mycket mindre, men hanteras och ses över vad som behövs rättas till.

Ny e-mail adress
Om ni byter e-mail adress än den ni lämnat tidigare,  meddela oss er nya adress, så att vi kan nå er och att ni får information och Nyhetsbrev. 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen
Brf Braxen

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter