Inforbrev 3-2014

Byte av filter i FTX-aggregaten

Filtrena i värmeväxlaren som finns i varje lägenhet måste bytas minst en gång per år. Det här året ingår filterbyte i vårt avtal med IKANO så under maj månad kommer detta att ske. IKANO kommer att höra av sig i god tid innan besöket. De kommer att göra ett besök per lägenhet. För de lägenheter som de inte kommer in i kommer föreningen att få filtren som lägenhetsinnehavaren sen får för att genomföra bytet själv.Parkeringshuset

Föreningen har 89 parkeringsplatser vilket innebär att vi har minst en parkering per lägenhet. Parkeringshuset är en stor kostnad för föreningen varje månad varför det är väldigt viktigt att vi får platserna uthyrda. Om föreningen inte får dem uthyrda kommer denna kostnad att fördelas på alla lägenheter vilket innebär en högre månadsavgift. I första hand ska platserna gå till de boende men om inte alla är uthyrda kan vi hyra ut dem till andra intresserade. Det är alltså bra och fritt fram att tipsa andra om vårt garage.

Fördelen med att stå i garaget är att man då har bilen inlåst och risken för inbrott minskar drastiskt. Inga otrevliga överraskningar på morgonen med glassplitter i bilen och självriskkostnader.  Är det en snörik vinter slippar man dessutom skotta fram bilen. Behöver man packa ur saker ur bilen ställer man sig självklart först på våra fickparkeringar där man får stå 10 min och packar ur bilen innan man åker med den till garaget. Sen får man en liten gratis vardagsmotion tillbaka till lägenheten.

Styrelsen diskuterar just nu med Qpark för att eventuellt ingå ett avtal med dessa. Det skulle innebära att de administrerar uthyrningen och att de marknadsför garaget i sina kanaler så att vi når ut till andra än de boende. Det skulle också kunna innebära att om det finns lediga platser kan de som hyr en plats erbjuda gästparkering med betalning för sina besökare. Man släpper in sin gäst med taggen och betalar sen parkeringen via sms.

Det bästa är dock om vi får våra platser uthyrda till oss själva. Hör av er till Frubo om ni är intresserad av att hyra en plats.Felanmälan

Om man upptäcker något fel i lägenheten eller utanför felanmälar man detta till Eftermarkand på telefonnummer 08-475 35 00 mellan 8:00-11:00, övrig tid lämna meddelande på telefonsvaren eller mejl till: eftermarknad@ikano.se OBS! From 6 maj har Eftermarknad nytt telefonnummer som är: 010-330 42 20

Forts. Felanmälan

Felanmälan till hissen gör man under kontorstid på nummer 020-31 33 33. Övriga tider ska inga anmälningar göras såvida det inte är fara för liv eller man sitter fast i hissen och då finns nödtelefon i hissen.

Tänk alltid på att vara försiktig med allt i och kring huset, det är vår gemensamma egendom och vi själva står för alla kostnader som uppstår när något går sönder, om det inte ingår i en garantitid.Markiser

Vill man sätta upp markis behöver man tillstånd från styrelsen. Färgen ska vara enfärgad av den ljusgrå kulören ”NCS S1502-Y50R” och det styrelsen vill ha är en garanti från utföranden att de är professionella och utför uppförandet fackmässigt och att hålen kommer att tätas så att inga vattenskador kommer att uppstå.

Är man intresserad av att pressa priser så får man gärna anmäla sig till styrelsen för att driva frågan att få med sig fler intresserade av de boende och ta in offerter från företag.Gemensam aktivitet

Det skulle vara trevligt med någon gemensam aktivitet för att lära känna varandra bättre. Den som känner att det skulle vara roligt att få arrangera detta kan höra av sig till styrelsen, antingen via mejl (styrelsen@brfbraxen.se) eller via brevinkastet på Solgatan 32.Barnvagnshyllor

Barnvagnshyllor kommer IKANO att sätta upp i barnvagnsförråden för att ge mer plats åt dessa då de ej får stå i trapphusen.Trapphusen

Det får inte stå något i trapphusen, inga grovsopor, inga prydnadsföremål, inga dörrmattor m.m. Detta för att dels underlätta städningen i trapphusen men framförallt för att brandkåren inte vill ha några antändbara föremål som gör att brand även kan få fäste i utrymningsvägarna. Vänligen respektera detta.

Sophanteringen

Det är viktigt att alla sopsorterar och håller rent runt molokerna. Man får självklart inte lägga sopor på marken för att det är fullt i moloken.  Styrelsen bevakar tömningarna och hur fullt det är innan de töms för att eventuellt justera intervallerna av hämtningarna. Se till att alltid platta ihop pappkartonger så mycket som möjligt så att det får plats med fler för att minimera hämtningsintervallerna. Moloken för pappkartonger är inte ämnad för stora wellpappkartonger som blir över när man exempelvis köpt möbler. Intervallen för denna molok är nu var åttonde vecka och slänger vi i stora mängder kartonger blir den full på en vecka. Har man stora kartonger åker man till någon av de närliggande återvinningscentralerna exempelvis Kvarnkullen ÅVC som finns på Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg. (Se mer information på: http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=1&page=avc_kvarnkullen) På bekvämligt promenadavstånd finns även en vanlig återvinningsstation där man bl.a. kan slänga pappkartonger om vår skulle vara full. Den ligger vid Shellmacken vid Solnavägen.

Solna stad har även servicen att ta emot grovavfall vid Solnaplan varje helgfri torsdag kl.17:00-18:30. Det är sådant grovavfall som är så stort att det inte går att lägga i en soppåse men inte större än att man kan bära det i handen. Större grovavfall hänvisas till Återvinningscentralen Kvarnkullen. Bilen vid Solnaplanen tar även emot farligt avfall som kemikalier (exempelvis överbliven färg) och el/elektronik under samma tid.

Besked om motionen om sortering av matavfall kommer att ges på stämman den 18 juniExtranycklar

Behöver man extranycklar kan man göra det hos Bysmeden Lås, Viderögatan 3 i Kista. De har telefonnummer 08-681 78 05. När du besöker dem behöver du ha med dig en hyresavi samt legitimation. Styrelsen jobbar på att det på sikt ska gå att beställa dem på närmare håll men för tillfället är det bara i Kista detta kan göras.Hälsningar från

Styrelsen och adjungerade     

Du kan även ladda ner nyhetsbrevet här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter