Infobrev 3-2020

Hissar
Några av hissarna har vid flera tillfällen stått stilla och jouren har blivit inkallad. Det har visat sig att om man bryter fotocellerna (som ser till att stänga dörrarna) väldigt snabbt, fort och ofta i följd för att hålla dörrarna öppna kan huvudsäkringen gå och vi behöver tillkalla jour för att åtgärda detta. Vi ber våra medlemmar att inte bryta fotocellerna på detta vis då jourutryckningen kostar stora summor. Dessutom är hissen nödvändig för medlemmar som inte kan ta trapporna och av denna anledning är det ännu viktigare att vi alla hjälps åt så att vi får så lite störningar som möjligt med våra hissar.


Städning av garaget
Den 28:e maj kommer garaget att städas samtidigt som belysningen kommer att åtgärdas. Det är viktigt att alla bilarna utryms under denna dag. Lappar om detta kommer också att anslås i garaget.


Information om obetalda avier från HSB
För januari-mars i år är det fler medlemmar än vanligt som är sena med betalningen av avgiften till föreningen. Styrelsen påminner om att vi sedan den 1 januari bytt till HSB som ekonomisk förvaltare. Det betyder bland annat att du som tidigare haft autogiro via SBC aktivt behöver betala dina avier från HSB och därefter registrera nytt autogiro via din bank.
För kvartal 1, hade HSB:s leverantör Kivra problem med avierna vilket medföljde att det inte gick att betala via deras tjänst, utan att medlemmar har behövt betala avierna manuellt via deras bank. Anslutna medlemmar ska ha fått information via tjänsten Kivra.
Påminnelser på obetalda avier och eventuella inkassokrav går ut i dagarna från HSB och Alektum.
Medlemmar som i dag har obetalda avier, kan genom att logga in på Mitt HSB  www.hsb.se/stockholm  med BankId, hitta sina avier samt se sin egen betalstatus. 
Vid frågor eller önskan av avikopior utskickade till sig, är medlemmar välkomna att kontakta HSB´s Kund och Medlemsservice på 010-442 11 00 eller på service.stockholm@hsb.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Braxen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter