Infobrev 13

Fortsatt problem med nedskräpning av medlemmar

I det allmänna källarförrådsutrymmet lämnas fortfarande skräp kvar av medlemmar. Ibland till och med under skyltarna där det tydligt står att man inte får lämna skräp. Styrelsen vill ingen påminna om att inget får lämnas kvar i de allmänna utrymmena i källaren. Var och en ansvarar för sina saker som antingen ska förvaras i sitt eget förråd eller forslas bort. I vår förening tar vi alla ansvar för våra saker och lämnar inte kvar gammalt skräp eller tycker att någon annan ska ta hand om det. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla snyggt och rent i våra allmänna utrymmen och vi har ingen anställd som går runt och plockar upp efter andra.

Allt extra bortforslande av skräp som någon boende lämnat efter sig kostar föreningen extra pengar som i slutändan drabbar alla boende i föreningen i form av ökade avgifter. Du som ser att någon i föreningen inte håller sig till de trivselregler vi har uppmanas att reagera och säga ifrån.

Citat från Trivselreglerna:
”Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Således har alla boende ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är också skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna:
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, andrahandshyresgäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.”

Trivselreglerna finns att läsa på föreningens hemsida www.brfbraxen.se.


Försäkring och skadedjur

Föreningen har numera Vardia som försäkringsbolag och därmed Nomor för skadedjursbekämpning. Om man får problem med skadedjur i sin lägenhet exempelvis silverfiskar, myror m.m. tar man kontakt med Nomor

 

Månadsavgiften

Månadsavgiften (årsavgiften) måste betalas i tid annars utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. (7§ i föreningens stasgar) Som medlem ska man även vara medveten om att man kan bli bli nekad sin nyttjanderätt och därmed uppsagd till avflyttning om man dröjer med betalning mer än vecka efter förfallodagen. (36§ i föreningens stadgar)

 

Hantverkshjälp

HSB kan förmedla hantverkshjälp av olika slag men som medlem behöver man vara medveten om att när man kontaktar HSB eller Jourtelefon för denna hantverkshjälp i sin egen lägenhet bekostar man uttryckningen själv – samt informerar gärna styrelsen så att styrelsen är informerad ifall det skulle bli större konsekvenser.

 

Garaget

Motorcyklar får absolut inte underhållsladdas i garaget då säkringen inte medger det. Man får enbart stå inom den markerade rutan som man hyr.

Föreningen har tecknat avtal med Qpark för parkeringsövervakning och fordon som står utan tillstånd kommer att få parkeringsböter.

Det har kommit in obehöriga i garaget och det är av största vikt att alla ser till att dörrarna går i lås efter att man kommit in eller gått/åkt ut så att inte obehöriga kommer in i garaget. Stanna gärna en stund innanför, respektive utanför portarna tills dessa är stängda. Om obehöriga vistas i garaget finns risk för både skadegörelse och stöld.

Alla behöver också tänka på att använda dörrarna vid in och utpassering till fots och INTE gå via porten för bilarna, då det är stor risk att någon kan bli påkörd och skadad av in och utpasserande bil.Värme/vatten-debitering

Styrelsen har beslutat att ta bort schablonavgiften för värme/vatten och avstämning görs månadsvis. Detta innebär att varje lägenhet betalar för sin faktiska förbrukning månad för månad, med en viss släpning, och därmed också att avgiften kommer att variera över årstiderna. Målet är att detta genomförs 2:a kvartalet 2016. Att det inte görs tidigare har att göra med släpningen av aviseringen.

 

Glöggmingel

Lördag den 28 november vid 17:00 var det glöggmingel under granen vilket var mycket uppskattat av de som kom och tog en värmande glögg och lärde känna några av sina grannar lite bättre.


Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Här kadda du ladda ner infobrevet

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter