Grannsamverkan - säker bostadsrättsförening

Tillsammans gör vi Brf Braxen till en säker bostadsrättsförening!

 
Alla vill bo på en plats som är säker och trygg, fri från inbrott, skadegörelse och annan brottslighet. Genom enkla medel, där alla som bor i föreningen kan bidra, så kan man förhindra den mesta brottsligheten. Denna information är framtagen av styrelsen i samarbete med Stockholmspolisen.

Lär känna dina grannar

För en väl fungerande grannsamverkan krävs att man känner sina grannar. Gårdsfester och gemensamma aktiviteter är således brottsförebyggande. Genom att ”bryta isen” med sina grannar så blir det enklare att ringa på hos dem om man behöver hjälp eller om något hänt i huset. Det blir också lättare att se om obehöriga personer uppehåller sig i trapphuset.

 

Olaga intrång

Om en person uppehåller sig i ett trapphus utan att ha tillträde till huset begår den personen ett brott. Detta brott kallas olaga intrång.

 

Inbrott

Vi har tyvärr redan haft ett inbrottsförsök på en lägenhet i föreningen. Denna brottstyp är ett av de brottsområden som ökar mest av alla brott i länet just nu. Nu är husen byggda på ett sådant sätt att de inte är direkt inbjudande för en inbrottstjuv. Att gå in genom ett fönster eller en balkongdörr är inte så enkelt då husen står tätt och ett sådant beteende är mycket riskfyllt för inbrottstjuven. Gå igenom dörren är inte enkelt då vi har säkerhetsdörrar. Men vi kan genom enkla medel försvåra ännu mer och verkligen göra vår förening oattraktiv för tjuvar och banditer.

  •  Lås alltid dörren. Oavsett om ni är hemma, ute på gården eller borta.
  •  Ha inte dyra saker synliga i era källarförråd.
  • Reagera alltid på höga ljud i huset. Lita inte på att det är hantverkare som jobbar.
  • Se alltid till att stänga förrådsdörrarna ut mot trapphuset.
  • Anmäl trasiga dörrar till styrelsen direkt. Om de inte går igen ordentligt eller liknande. Utgå inte från att någon annan redan gjort det! Ser du några skador (brytmärken) på en dörr (källare, entré eller lägenhetsdörr) så anmäl det direkt till styrelsen.
  •  Har du gjort en polisanmälan om stöld (källare, cykel eller annat) så informera styrelsen så    åtgärder och förebyggande arbete kan vidtas omedelbart.


Föreningen kommer sätta upp dekaler om grannsamverkan och att de boende använder märk-DNA* i entréerna. Allt för att intresserade tjuvar skall välja bort våra hus.

*Märk-DNA är en vätska som går att köpa via stöldskyddsföreningen som går att märka ut dyra föremål i hemmet eller förrådet (dyra saker avråds att förvaras i källaren). Vätskan går inte att ta bort men syns inte utan UV ljus. Dessa föremål går inte, med en vätska på, att lösa in på en pantbank. En del av Lidingö som tidigare varit hårt utsatta för inbrott blev helt av med detta då de började skylta med att märk-DNA användes av de boende.


Bry dig om din granne

Ordet civilkurage har ofta diskuterats i olika sammanhang. Vad är att ha civilkurage? Måste det vara en heroisk insats med sitt eget liv som risk? Så är det absolut inte utan ordet kan lätt översättas till att bry sig om sin omgivning och sina grannar. Blunda inte om du får reda på att någon far illa. Det kan vara någon som far illa ute på gatan eller i en grannlägenhet. Ring polisen och berätta vad du ser och hör. Inget är för litet. Låt polisen avgöra det. Våga bry dig!

 

Stökiga personer på gården

Det har hänt att ungdomsgäng hittat vår innergård och hängt här. Det är trevligt att fler än vi gillar våra fina innegårdar. Tyvärr så kan dessa personer ibland bete sig illa och vara högljudda. Vi vill starkt avråda alla försök att få bort dessa ungdomar eller andra personer, med våld, hot eller allmänt aggressiva åtgärder. Erfarenhetsmässigt så funkar detta kontraproduktivt och kan bidra till att dessa personer återkommer för att jävlas. Ta gärna kontakt men var alltid trevlig och inbjudande. Man kan fortfarande be dem att dämpa sig om de stör. De flesta kan relatera till att barn störs och brukar lyssna på det om man ber snällt.


Hälsningar

Styrelsen Brf Braxen

 

För att komma i kontakt med oss mejla:
styrelsen@brfbraxen.se
eller alternativt lägg ett meddelande i postfacket på Solgatan 32

Här kan du ladda ner och skriva ut texten.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter