Ursäkt

Styrelsen delar med sig här till alla medlemmar det mejl med ursäkt som kommit till Styrelsens mejl från Open Univers:

 
Hjelm Rikard (Telenor Sverige AB) <Rikard.Hjelm@telenor.com>

Feb 10
to styrelsen, hansahlin, holger.r, Pagil


Hej Hans och styrelsen i Bfr Braxen

Sedan ett par dagar har Brf Braxen fått ett uppgraderat nät och ligger helt i den plattform  och de nät som Open Universe driver. Denna uppgradering är ett led i att Telenor /Open Universe förvärvade Open Net. Uppgraderingen innebär förutom möjlighet till högre hastigheter även bättre säkerhet och säkrare drift. Plattformen och nätet som ni nu har kommer möjliggöra framtida tjänster från både små och stora tjänsteleverantörer samt på så sätt skapa ett mervärde för er fastighet.

Att uppgradera och byta nät och hårdvara kan är ett ganska komplext arbete med många inblandade parter. Vi försöker alltid informera och säkerställa att allt ska löpa så smidigt som möjligt när förändringar görs.

Tyvärr har vi förstått att vår information och handhavande brustit på vissa punkter i den uppgradering vi genomfört i er förening.  Vi vill med detta brev be om ursäkt för om bristen på vår information samt i vissa fall att vi varit svåra att nå under tiden för uppgraderingen.

Vi vill även tacka dig Hans och de i styrelsen som varit våra kontaktyta i denna process och hoppas att ingen skugga faller på er i de fall vi brustit i vårt åtagande av att både informera och leverera.

Vår förhoppning är att ni kommer uppskatta både möjligheten till högre hastigheter och så småningom ett ännu bredare utbud av tjänsteleverantörer.

Väl mött
 /Rikard 

Rikard Hjelm
Manager Marketing & Support
OPEN UNiVERSE
Mobil: +46 (0)734 4171 49
E-post: Rikard.hjelm@telenor.com
Hemsida: www.openuniverse.se och www.telenor.se


Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen

Du kan även ladda ner texten här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter