Infobrev 1-2016 Förtydligande avseende sophantering

Förtydligande avseende sophantering 

Det har den senaste en tid tillbaka varit problem med att medlemmar i föreningen ställer sopor/möbler eller andra saker man inte längre önskar ha kvar. I en del fall kan det vara av största välmening med syftet att någon annan kanske vill ha det som inte själv längre vill ha kvar.  Dock är det inte ok att ställa saker man inte längre behöver i källarförråd i trapphus eller vid våra återvinningsmoloker. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen uppmanat till att hjälpas åt kring detta men det fungerar fortfarande inte. 

Följande gäller för sophantering i Brf Braxen:

  •  Sopor, möbler eller annat man inte vill ha kvar längre får inte ställas i trapphus, i allmänna utrymmen eller vid sopmolokerna. Dessa ska transporteras till återvinningscentralen vid Kvarnkullen (Enköpingsvägen 129) eller i Bromma (Linta gårdsväg 16).  
  •  Farligt avfall får inte slängas i återvinningsmolokerna, t.ex. lampor, elektriska leksaker, kemikalier eller liknande utan ska även de slängas på återvinningscentralerna.  Om man av någon anledning inte har möjlighet att transportera sitt avfall dit så kan man varje helgfri torsdag 17.00-18.30 ta detta till en miljöbil från Solna stad som står vid Solnaplan Läs mer: https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamnaavfall/farligt-avfall-el-avfall/  
  •  7/3 och 18/4 så kommer SÖRAB att stå med en mobil återvinningscentral på Hagalundsgatan 38. Det mesta som går att återvinna på de vanliga återvinningscentralerna kommer gå att återvinna där.  
  •  Om våra återvinningsmoloker är fulla så får man inte ställa dem utanför moloken. Istället så går man till återvinningsstationen vid Shellmacken vid Solnavägen/Västra vägen. Där finns samma utbud av återvinningskärl som vi har i föreningen. Återvinningsmolokerna skall enligt avtal tömmas vid följande tillfällen - Kartong & pappersförpackningar, hämtas jämna veckor på torsdagar - Plast, hämtas varje vecka på onsdagar - Metall, hämtas var 8:e vecka med start vecka 6 (Alltså vecka 6, 14, 22, 30, 38…) Om återvinningsmolokerna inte töms vid dessa tillfällen får man gärna upplysa styrelsen på vår mailadress styrelsenbraxen@googlegroups.com   
  •  Det skräp som kastas i återvinningsmolokerna hämtas till en fast kostnad. Hushållssopor däremot får föreningen betala per kilo avfall. Därför är det viktigt att sortera sina sopor väl så att det som kan återvinnas gör det. Bra för föreningens ekonomi och miljön!  
  • Fortsättningsvis kommer styrelsen att begära avtransportering av sådant som beskrivs i punkterna ovan vilket kommer medföra en ökad kostnad för föreningen. Styrelsens uppgift är att få en ekonomi i balans och därför är det onödigt med sådana utgifter.  
     

Om vi hjälps åt och försöker följa dessa uppmaningar så hjälps vi samtliga åt att få föreningens ekonomi i balans samt får en fin miljö i vårt bostadsområde.  

 
Vänliga hälsningar från 

Styrelsen Brf Braxen  


Styrelsenbraxen@googlegroups.com

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter