Infobrev 10-2016 VIKTIGT-Stort markarbete runt fasaden 

VIKTIGT - Stort markarbete runt fasaden
 
Nästa vecka kommer IKANO påbörja ett arbete för att utföra tjälisolering i marknivå runt samtliga av föreningens hus, inklusive Rudans.  Åtgärden syftar till att isolera mot markkylan vilket kommer ge varmare golv.
 
Utgrävning kommer att ske från fasaden och 1,5 m utåt för att lägga en isolering under mark samt isolera stålbalkarna under balkongerna på lägenheterna i marknivå.

Vecka 43 kommer samtliga altaner att plockas ner i delar och förvaras i låsta burar på gården mellan husen. Magasinering av lösöre på altaner kommer att ombesörjas av IKANO, mer information om detta kommer inom kort. Efter avslutat arbete kommer allt återställas, inklusive buskar, gräs och träd som eventuellt måste flyttas på.
 
Arbetet är planerat att ta 3-4 månader i sin helhet. Ingen kostnad kommer att tillfalla föreningen.
 
Vi är medvetna om att detta är på kort varsel då vi inte fått någon information om detta förrän idag. Men i slutändan tror vi att detta är något som kommer att gynna föreningen samt troligtvis sänka våra värmekostnader.
 
Har ni några frågor till IKANO var vänlig skicka dessa till oss via styrelsens mail så samlar vi dessa till IKANO.
 
Vänliga hälsningar från
 
Styrelsen Brf Braxen
Styrelsenbraxen@googlegroups.com
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter