Infobrev 6 - 2018 

Femårsbesiktning
Femårsbesiktning av lägenheterna kommer att ske under två dagar enligt följande:
16 maj: Solgatan 32, 34 och 36
29 maj: Solgatan 22, 26 och 28
Det går tyvärr inte att tillgodose önskemål om exakta tider för när individuella lägenheter skall besiktigas. Kan man inte vara hemma då ens lägenhet skall besiktigas så kan man lämna in sin nyckel.
För de i 32:an, 34:an och 36:an som inte kan vara hemma den 16 maj så kan man lämna in sin nyckel till Ove Andersson (Solgatan 28, 5tr) den 14 och 15 maj mellan kl 18 och 19.
För de i 22:an, 26:an och 28:an som inte kan vara hemma den 29 maj så kan man lämna in sin nyckel till Christer Bolander (Solgatan 28, 5tr) den 28 maj mellan kl 18 och 19. Nyckeln ska vara lagd i ett kuvert märkt med namn och lägenhetsnummer. Är man inte hemma under besiktningsdagen och inte har lämnat in sin nyckel så avsäger man sig sin rätt att få lägenheten besiktigad.
 
Parkering
Vi har under senaste tiden haft problem med felparkerade bilar längs gatorna. Dels har bilar parkerats utanför sopmolokerna så att soporna inte har kunnat hämtas, dels har bilar parkerats längs gatorna då det har varit städdagar vilket har resulterat i utebliven gatsopning. För att kunna ha rent och snyggt på gatan och vid sopstationerna så har vi kontaktat kommunen och QPark. De ska börja lappa felparkerade bilar och eventuellt även transportera bort felparkerade bilar på städdagar.


Garage
Även i garaget har vi haft problem med felparkerade bilar. Hädanefter kommer obehöriga bilar i garaget att lappas.
 
Årsstämma
Vi vill återigen påminna om stämman den 6 maj kl 15:00 i Hagalundsparkens fritidslokaler.
Hemsida
Vår förening har en bra hemsida där all matnyttig information finns. Exempelvis kontaktuppgifter för felanmälan till vår fastighetsförvaltare HSB, stadgar, trivselregler, m.m. Gå gärna in regelbundet för att se om någon ny information lagts upp. Hemsidans adress är
www.brfbraxen.se
 
Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen
styrelsenbraxen@googlegroups.com
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter