Infobrev 8 - 2018 

Felaktiga avier
Värme och vatten har blivit inläst dubbelt i SBC:s (vår ekonomiska förvaltare) system, dem krediterar de felaktiga avierna och skickar ut nya avier till de medlemmar som drabbats.

Cykelstölder
Det har framkommit att det verkar vara en period av mycket cykelstölder eller försök av cykelstölder i området, se till att ha ordentligt lås alternativt ställ in cyklarna i våra cykelförråd. Hör eller ser ni något så gå gärna ut och visa er eller öppna och stäng entrédörren, det kan skrämma iväg dem.

Cykelinventering
Vi kommer att göra en inventering, liknande den vi gjorde för något år sedan, lappar eller liknande kommer sättas på alla cyklar, ute som inne i förråden, sedan får varje boende ta bort lappen eller liknande om cykeln ska vara kvar, mer info kommer om tillvägagångsätt och datum för utförande.

Biltrafik på gården
På förekommen anledning vill vi påminna att det INTE är tillåtet att åka in på gården med bilen. Vi använder den asfalterade bilvägen för det.

Filter i FTX-aggregat och köksfläkt
Kom ihåg att byta filter enligt leverantörens rekommendationer: FTX-aggregat 1 gång per år, köksfläkt var fjärde månad.
Garaget
Vi har fortfarande många platser kvar i garaget, så ni är välkomna att kontakta oss om ni är intresserade av en plats. Vi hyr även ut till externa gäster så ni får gärna tipsa vänner och bekanta om detta.

Gårdsmingel
Vi skjuter på gårdsmingel till våren.

Felanmälan
HSB har hand om vår tekniska förvaltning.
Du ska vända dig till deras servicecenter för felanmälan och frågor kring ärenden gällande föreningens fastigheter och mark.
Telefon Servicecenter: 010-442 11 00
Telefontid: vardagar mellan klockan 07.00-17.30
Du kan även göra en anmälan på: www.hsb.se/stockholm
Lämna info: Bostadsrättsförening, Namn, Adress, Lägenhetsnummer, ärende och kontaktuppgifter (Lgh-nummer står angett ovanför din lägenhetsdörr)
Du som medlem i bostadsföreningen debiteras för sådana ärenden som är självförvållande/handhavandefel eller inte omfattas av vårt avtal eller garanti.


Föreningens hemsida
Vår förening har en bra hemsida där all matnyttig information finns. Exempelvis kontaktuppgifter för felanmälan till vår fastighetsförvaltare HSB, stadgar, trivselregler, m.m. Gå gärna in regelbundet för att se om någon ny information lagts upp. Hemsidans adress är:
www.brfbraxen.se
 
Vänliga hälsningar från
Styrelsen Brf Braxen
styrelsenbraxen@googlegroups.com

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter