Infobrev 9 - 2018 


Cykel & barnvagnsförråden -inventering
Inventeringen är nu gjord och cyklar har plockats bort, dessa fås tillbaka mot beskrivning fram till 1/3-19 då slängs.

Cykel & barnvagnsförråden
är till för just cyklar och barnvagnar, vi ber er därför ta bort: pulkor, leksaker etc från dessa förråd, allt av detta som är kvar per den 30/11-18 kommer rensas ut.

Garaget
Det börjar äntligen visas stort intresse för garaget, vi har i dagsläget 37 platser kvar, men i den takt
dem nu blir uthyrda, så ser vi att det kan komma att vara fullt inom 3-4 månader, så ni är välkomna att
kontakta styrelsen om ni är intresserade av en plats.

Förråd & Entréer
Tyvärr måste vi återigen påminna att det inte är tillåtet att ställa skräp eller saker man inte vill ha kvar i entréer eller i gångarna vid förråden, det är var och ens ansvar att plocka undan och slänga efter sig.

Byte av portkod
Ny portkod kommer gälla från och med 1 januari 2019.
Koden mailas ut i separat mail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felanmälan
HSB har hand om vår tekniska förvaltning.
Du ska vända dig till deras servicecenter för felanmälan och
frågor kring ärenden gällande föreningens fastigheter och mark.
Telefon Servicecenter: 010-442 11 00
Telefontid: vardagar mellan klockan 07.00-17.30
Du kan även göra en anmälan på
:www.hsb.se/stockholm

Lämna info: Bostadsrättsförening, Namn, Adress, Lägenhetsnu
mmer, ärende och kontaktuppgifter
(Lgh-nummer står angett ovanför din lägenhetsdörr)
Du som medlem i bostadsföreningen debiteras för sådana
ärenden som är självförvållande/handhavandefel eller inte omfattas av vårt avtal
eller garanti.

Föreningens hemsida
Vår förening har en bra hemsida där all matnyttig information finns. Exempelvis kontaktuppgifter för
felanmälan till vår fastighetsförvaltare HSB, stadgar, trivselregler, m.m. Gå gärna in regelbundet för att se om någon ny information lagts upp. Hemsidans adress är:
www.brfbraxen.se

Vänliga hälsningar från

Styrelsen Brf Braxen
styrelsenbraxen@googlegroups.com

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter