Ragn-Sells AB utför stamrensning v. 50

Hej,
Information finns även på anslagstavlorna i trapphuset. Texten nedan är en kopia av just det.   
Vänliga hälsningar Styrelsen.
------------------------------------------------
Ragn-Sells AB har fått i uppdrag av BRF Braxen att utföra stamrensning i fastigheten.
Stamrensning kommer att ske mån-fre V50. Exakt datum kommer meddelas nästa
vecka. Arbetet pågår mellan 07:45 och 17:00.
Vi behöver tillträde till lägenheten då köks, badrum samt wc-avlopp skall rensas. Vi arbetar medvetet med att utföra våra tjänster på ett Coronasäkert sätt och vi förväntar oss att ni också tänker på Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Vi är måna om vår personals och våra kunders hälsa!

Det är av stor vikt att komma in i er lägenhet på aviserad tid eftersom vi spolar stammarna med högtryck och går i bestämd ordning, nedifrån och uppåt. Då tidsåtgången i varje lägenhet inte kan sägas exakt, går det inte
att komma på någon bestämd tidpunkt mellan de två angivna klockslagen.
Om Ni inte har möjlighet att öppna själv, se då till att lämna en uppmärkt nyckel till representanten från styrelsen vid kl.07:30 på morgonen då arbetet är planerat att ske i just er trappuppgång. Alternativt kan Ni be en granne att öppna åt Er.

Var vänlig plocka ur under diskbänken och lägg gärna dit några gamla tidningar samt plocka undan eventuella mattor från ytterdörren och kök. Se till att brunnar är lätt åtkomliga då Ragn Sells AB inte monterar bort eventuella badkarsfronter eller dylikt.
Om möjligt, stäng in eventuella husdjur i ett separat rum, skriv ett meddelande på ytterdörren om vi skall släppa ut dem när vi är klara.
Vår personal bär alltid arbetskläder med Ragn-Sells logotyper samt ID-06 id-kort synligt och ska kunna visa upp det på begäran.
Vänligen släpp inte in någon i din bostad som inte uppfyller beskrivningen.
Hjälp till att ställa upp så att arbetet flyter på utan hinder.
Tack på förhand!
Frågor besvaras mellan 07:00-15:00 på telefon 010-723 50 50
eller maila till FAVA.st...@ragnsells.com
Ragn Sells AB

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter