Årsstämma 2021, Ny rekommendation filterbyten i FTX, Ny fastighetsförvaltare, Takarbeten

Årsstämma
Föreningens årsstämma har beslutats att hållas den 20:e maj 2021 kl. 18:00 på
utegården vid boulebanan. Vid regn kan det komma att hållas i garaget.
FÖRENINGEN SÖKER NU NYA STYRELSEMEDLEMMAR
Vi söker er som vill vara med och utveckla vårt boende genom att delta i
styrelsen eller valberedningen. Vi välkomnar både kvinnor och män, yngre som
äldre, nyinflyttade såväl som de som har bott här länge. 
Viktiga egenskaper är engagemang och samarbetsförmåga. Styrelsearbetet
innehåller många olika arbetsuppgifter där många erfarenheter och kompetenser
kan komma till användning. 
Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet är du välkommen att höra av
dig till valberedningen. Mejla till valberedaren urban.holmberg58@gmail.com
så tar han kontakt med dig.

FILTERBYTE I VÅRA FTX-AGGREGAT – NY REKOMMENDATION
Vi vill uppmärksamma er på att de filter som sitter i ventilationsaggregatet ska
bytas minst en gång per år men helst två gånger per år, vår och höst är den nya
rekommendationen. På vår hemsida rekommenderar vi därför byte av filter två
gånger per år.
Ni kan beställa filter från tillverkaren rec-indovent.se (se vår hemsida), men
även från ventilation.se eller filterpunkten.se.
De ventilationsfilter som tillhör våra aggregat heter:
● hos REC-Indovent.se: Rec Temovex Q120101 (frånluft) och Q120100
(Tilluft)
● hos Ventilation.se: Rec Temovex RT 400S-EC eko,
● hos Filterpunkten.se: Rec Temovex 250/400 S-EC-RS -filter.

NY FASTIGHETSFÖRVALTARE
Brf Braxens fastighetsförvaltare Jens Jansson har slutat på HSB och vår nya
fastighetsförvaltare är nu Louise Ceder. Hon finns på plats som ordinarie
fastighetsförvaltare från och med 210308.
 
TAKARBETEN
Vecka 10 (denna vecka) kommer Stockholms TakEntreprenad AB hit för att
förbereda inför det planerade reparationsarbetet på våra tak. Vi kommer att
skicka ut mer information om datum, tågordning husnummer, tider mm. när det
delgivits oss.

Hemsida
Vår förening har en bra hemsida där all matnyttig information finns. Exempelvis kontaktuppgifter för felanmälan till vår fastighetsförvaltare HSB, stadgar, trivselregler, m.m. Gå gärna in regelbundet för att se om någon ny information lagts upp. Hemsidans adress är www.brfbraxen.se
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter